Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg

 

“In de plannen, die uitgetekend worden in Limburg na de vele bedrijfssluitingen met Ford Genk en de diverse toeleveranciers voorop, moet er ook  aandacht zijn voor duurzaamheid, milieu en natuur.”, aldus bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Ludwig Vandenhove: “Ik heb gevraagd aan de 3 Regionale Landschappen en aan de bevoegde provinciale diensten om een aantal voorstellen op papier te zetten.

Vermits voorzitter Herman Daems van de expertengroep een aantal hearings  georganiseerd heeft met heel wat Limburgse maatschappelijke actoren, maar niet met de sectoren milieu en natuur, lijkt mij dit een goede aanvulling.”

Ook hier zitten heel wat mogelijkheden voor de opstart nieuwe Limburgse bedrijven. Greenville, het cleantech-dienstencentrum in Houthalen-Helchteren, zal bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de uitbouw van Limburg tot een Europese cleantech-regio. De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft reeds heel wat knowhow in de cleantech-sector opgebouwd, zij zijn een belangrijke factor in het aantrekken van investeerders en bedrijven naar Limburg, en de opstart van nieuwe projecten. Speciale aandacht moet eveneens in de cleantech-sector gaan naar het creëren van kansen voor laaggeschoolden, die alsmaar moeilijker aan de bak komen op de Limburgse arbeidsmarkt.

“In die zin steun ik het voorstel van Groen Limburg om een Taskforce rond isolatie op te richten die in het bijzonder gericht is op die Limburgers, die hiervoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken en/of in de sociale woningbouw. Zoals de voorzitter van Groen Limburg, Johan Danen, terecht zegt, zitten met name in dakisolatie een aantal quick-wins: de mensen verbruiken minder en betalen dus minder, ze worden minder energie-afhankelijk én het aanbod aan jobs voor laaggeschoolden stijgt.”, licht gedeputeerde Vandenhove verder toe.

“Met dit soort maatregelen koppelen we dus duurzaam beleid, betere huisvesting en tewerkstelling aan mekaar. Deze voorstellen kunnen bovendien sterk bijdragen tot Limburg C02-neutrale provincie.” 

Gedeputeerde Vandenhove zal Johan Danen eerstdaags uitnodigen om de koppen bij elkaar te steken.

 

Zie ook ‘Vandenhove wil meer aandacht voor groene thema’s bij Taskforce’, Het Belang van Limburg, 15 januari 2013, p. 44 en ‘Vandenhove wil dat Taskforce ook aandacht heeft voor groene thema’s’, Limburg Actueel, 15 januari 2013.

 

Tags: