5e feestmaal voor personen, die het minder goed hebben!

Op donderdag 1 april 2010 werd aan een 60-tal personen, die het minder goed hebben, een feestmaal aangeboden in de hotelschool van Sint-Truiden op het kasteeldomein ‘Terbiest’.

Het is de 5e maal dat deze activiteit, een initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, doorgaat.

 

Ook dit jaar sloegen een aantal partners de handen in elkaar.

 

 

De leerlingen en leerkrachten van de hotelschool ‘Terbiest’ van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zorgden voor de uitwerking, de bereiding en de praktische organisatie en uitwerking van het feestmaal.
Het oudercomité van de school stond in voor enige financiële ondersteuning.

 

 

De vrije school voor buitengewoon onderwijs ‘De Regenboog’ zorgde ervoor dat alle deelnemers een lekker aandenken, in de vorm van koekjes, mee naar huis konden nemen.

 

 

De samenwerking tussen de hotelschool Sint-Truiden kasteeldomein ‘Terbiest’, uit het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, en de vrije school voor buitengewoon onderwijs ‘De Regenboog’ is vrij uniek.
Deze netoverschrijdende samenwerking bezorgt het initiatief een echte meerwaarde.
Het is deze ingesteldheid, die ervoor zorgt dat mensen in het algemeen en scholen en kinderen in het bijzonder, elkaar beter leren kennen, begrijpen en waarderen, ongeacht het onderwijsnet.

 

 

 

 

 

Om op een discrete manier de doelgroep te selecteren, werd, net zoals bij de vorige edities, contact opgenomen met de Sint-Vincentiusgenootschap van Sint-Truiden.
Deze organisatie, waar het stadsbestuur van Sint-Truiden en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een goede, structurele band en samenwerking mee hebben, staat, in alle stilte, op de bres voor de zwakkeren in Sint-Truiden.

 

 

Ondanks het feit dat wij in Vlaanderen op één van de beste en rijkste plaatsen van de wereld leven (zonder het vaak te beseffen!), is er bij ons een toenemende groep, die op en/onder de armoedegrens leeft.

 

 

“Met de nodige herverdeling en solidariteit zou dit probleem echt kunnen aangepakt worden.
We zijn rijk genoeg, alleen is de rijkdom slecht verdeeld.”, zegt Ludwig Vandenhove

 

“Dit is dan ook de reden waarom ik Sint-Vincentius op alle mogelijke manieren probeer te ondersteunen.
Onlangs heeft het stadsbestuur op mijn voorstel nog beslist hun nieuwe huisvesting te betalen op de Naamsevest. Inderdaad, op mijn voorstel en unaniem goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, ondanks het gegeven dat CD&V en Open VLD in een persbericht geclaimd hebben ‘dat zij het gedaan hebben’.
Het bevestigt voor mij de ‘kleine’ manier waarop deze nieuwe meerderheid van CD&V en Open VLD in Sint-Truiden aan politiek doet.
Medewerkers van Sint-Vincentius hebben dit foute persbericht (of deze zoveelste leugen!) zelf rechtgezet.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Onderstaand vindt u de integrale tekst, de hieromtrent op de website van www.nieuwsblad.be op vrijdag 26 maart 2010 is verschenen.
Duidelijker en neutraler kan niet!

 

 

Natuurlijk, koken kost geld!
“Om die reden doet het mij enorm plezier dat dit jaar tevens de verenigde serviceclubs van Sint-Truiden, onder voorzitterschap van de heer Eric Stas, weer bereid waren het initiatief financieel mee te ondersteunen en mee te zorgen voor het vervoer naar en van ‘Terbiest’.

 

 

Dankzij het sociaal en financieel engagement van alle hoger aangehaalde instanties en verenigingen konden wij aan de meest kwetsbare groep uit onze samenleving andermaal een onvergetelijk feest aanbieden.

 

Met dit initiatief is hopelijk een mooie traditie geboren, want na vijfmaal kan je al spreken van een traditie!”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de rechtzetting in Het Nieuwsblad.

 

 

Partijen unaniem voor steun en verhuizing Sint-Vincentiusvereniging 26/03/2010

 

 

De beslissing om een oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem van de Sint-Vincentiusvereniging werd unaniem door de drie meerderheidspartijen genomen, zo liet burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) weten. Laurent Jansen, secretaris van de vereniging bevestigt het standpunt.

 

 

Voor de huisvesting van de Sint-Vincentiusvereniging rees en probleem nadat de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden het Ursulinengebouw kocht voor sociale woningbouw.

 

 

Intussen is er een oplossing en kan Sint-Vincentius, na goedkeuring op de gemeenteraad van dinsdag 30 maart, naar de Naamsevest 61 verhuizen. De stad betaalt de huur en de vereniging behoudt een dotatie.

 

 

'Het is pertinent niet waar dat alleen de CD&V en de Open VLD daarvoor gezorgd hebben. Alle politieke partijen van de meerderheid waren ons voorstel gunstig gezind. Trouwens wij zijn niet gebonden aan politiek en enige voorkeur of afkeur van godsdienst en ras of stand', reageert Laurent Jansen.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘4e editie gastronomisch banket kansarmen hotelschool Terbiest!’ van 21 april 2009 en ‘Ludwig Vandenhove kookt!’ van 18 november 2009 op deze website.