5e editie G-DAY andermaal groot succes!

Op woensdag 19 mei 2010 werd voor de 5e maal de G-Day georganiseerd.

Het gaat om een oorspronkelijk initiatief van ‘de Boerebloos’ om personen met een handicap een aangename, ontspannende en sportieve dag te bezorgen.

 

Sinds 2006 is deze G-Day gekoppeld aan de Sponsor Action For Families (SAFF)-Dag van de Campus Saffraanberg van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO), zodanig dat een aantal activiteiten gecombineerd worden.

 

 

 

 

G-DAY verloopt in samenwerking met een aantal andere instanties: de stedelijke andersvalidenraad (STAR), het Koninklijk Stedelijk Feestcomité, het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden

 

 

“Ook dit jaar was het opnieuw een groot succes.
Het totaal aantal deelnemers werd gerekend op ongeveer 1600.
Het aantal personen met een handicap, die aanwezig waren en die genoten hebben van deze G-DAY, schommelde om en bij de 650.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens lid van de Boerebloos.

 

 

 

 

 

“U merkt het: solidariteit en vrijwilligerswerk bestaan nog, want anders zouden dit soort initiatieven niet mogelijk zijn.”

Zie de teksten ‘Dag van de gehandicapte medeburger groot succes!’ van 16 juni 2007 en ‘Cheques G-Day uitgereikt!’ van 1 april 2010 op deze website.