5 miljoen euro voor onderwijs in Limburg

Het directiecomité van de stichting van openbaar nut Limburgs Sterk Merk (LSM) heeft op donderdag 27 oktober 2016 beslist om 5 miljoen euro uit te trekken om mee te trachten de problemen van het Limburgs onderwijs aan te pakken.

Zo kan collega-gedeputeerde van Onderwijs Jean-Paul Peuskens (sp.a) (verder) aan de slag”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“5 miljoen euro lijkt veel, maar is in feite niet veel. Er zal dus omzichtig met dat bedrag moeten omgesprongen worden.
Ik draai al te lang mee in de Limburgse politiek om te weten dat er in het verleden al veel geld geïnvesteerd is in de taalachterstand van migrantenkinderen en toch blijft het een immens probleem dat de toekomst van Limburg hypothekeert.
Is er in het verleden niet altijd te veel geld gegaan naar structuren, studies, personeel, etc.?
Laten we nu met dit geld en het geld dat er hopelijk bijkomt vanuit Vlaanderen het probleem echt concreet aanpakken.

Ik ben als lid van het directiecomité uiteraard mee akkoord gegaan met deze beslissing. Maar ik ga ervan uit dat de Vlaamse regering daar minimum hetzelfde bedrag zal bijleggen.

Wij moeten als politiek Limburg, over de democratische partijgrenzen heen, op onze strepen staan dat we vanuit België en Vlaanderen de normale middelen krijgen waarop we als Limburg recht hebben.
Instrumenten als LSM zijn goed, maar mogen geen alibi zijn om niet te krijgen waarop we sowieso zouden moeten kunnen rekenen.

Cultuur is ook zo een voorbeeld.
Vlaams minister van Cultuur benadeelt Limburg bij de normale beslissingen en dan zouden die middelen vanuit LSM moeten komen.
Dit is gewoon niet correct. (1)”

Hieronder vindt u de tekst van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens rond deze beslissing. 


(1) Waarom cultureel Limburg niets krijgt. Het Belang van Limburg, 02-07-2016, p. 8.

 

Zie ook Onthutsen van 08-07-2016 op deze website.