30 natuurinspecteurs voor gans Vlaanderen: veel te weinig!

“Iemand, die regelmatig in de OPEN ruimte en/of in de natuur beweegt, ergert zich aan bepaalde situaties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En dat aantal situaties -lees ‘overtredingen’- neemt nog steeds toe.
Kan moeilijk anders, er is veel te weinig opvolging, handhaving en controle. Kortom, er zijn te weinig boswachters en natuurinspecteurs
.

Gemeenten en steden kijken, op uitzonderingen na, ook de andere richting uit.
Zij besteden sowieso al weinig aandacht aan handhaving in het algemeen en rond milieu en natuur in het bijzonder.
“Dat is een zaak voor Vlaanderen”, luiden de analyse en het beleid.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir verkondigt steeds dat zij bijkomende aanwervingen doet. En dat klopt,  maar wat betekent één of enkele natuurinspecteurs extra op een totaal van nauwelijks 30.

Voor boswachters, die goed hun werk doen, is dat eveneens een grote frustratie.
Zij signaleren zaken, maar de opvolging en/of het verbaliseren, laat te wensen over, omdat er te weinig natuurinspecteurs zijn.

Arme natuur!

Ik vroeg de meest recente cijfers nog maar eens op via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Hieronder vindt de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.