2012 DE VRAGENDE PARTIJ - E40

Net zoals de meeste media, besteedt ook de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Elke burger kan in haar/zijn gemeente een voorstel doen en dat proberen op de politieke agenda te plaatsen door er zoveel mogelijk steun voor te zoeken.
Op het voorstel dat het vaakst gesteund wordt, kunnen de lijsttrekkers reageren.
Vanaf vandaag en dit gedurende 5 weken komen er zo 2 voorstellen per week.

Zie www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Onderstaand voorstel ligt vandaag voor:
Ik stel voor dat er werk gemaakt wordt van een vlotte verbinding met de E40-snelweg. Een goede bereikbaarheid van onze stad, daar wint iedereen bij.

Mijn reactie is:
Deze stelling is spijtig genoeg weinig realistisch. Budgettaire redenen, gebrek aan een politiek draagvlak (waar de weg zou passeren) en tegenstand bij landbouw- en milieuorganisaties en bij die burgers, die onteigend worden, leggen een hypotheek op de realisatie van een ontsluiting ‘in beton’. sp.a/Lijst Burgemeester pleit voor aparte uitwijkstroken op de bestaande wegen, vooral voor de landbouwvoertuigen. De betere ontsluiting van de stad Sint-Truiden moet ook via het spoor bekeken worden.

En iets uitgebreider:
Inhoudelijk staat sp.a/Lijst Burgemeester achter deze stelling, maar wij pleiten voor het nodige realisme en geloven dat we zeker ook aan meer haalbare voorstellen moeten denken.

Budgettaire redenen, gebrek aan een politiek draagvlak in die gemeenten waar de weg zou doorkomen en tegenstand bij landbouw- en milieuorganisaties en bij die gezinnen en individuen, die onteigend worden, leggen een zware hypotheek op de realisatie van zulke ontsluiting ‘in beton’.

Sp.a/Lijst Burgemeester pleit in die zin voor aparte uitwijkstroken op de N3, vooral voor de talrijke landbouwvoertuigen die richting Tienen rijden naar de suikerfabriek en richting Sint-Truiden naar de fruitveilingen.

Langs de N80 wordt nu al geëxperimenteerd met deze uitwijkstroken. Bovendien zouden fruittelers en landbouwers overtuigd kunnen worden, eventueel mits een vergoeding, om tijdens de spitsuren de N3 en de N80 niet te gebruiken.

De betere ontsluiting van de stad Sint-Truiden moet niet enkel via de weg bekeken worden, maar eveneens via het spoor.
Een betere, snellere en regelmatigere spoorontsluiting van Sint-Truiden kan het wegverkeer serieus ontlasten.  
Zie onder andere de tekst “Gelijk krijgen in de politiek!” van 15 juni 2009 op deze website.

Inderdaad: tegenwoordig mogen burgers in enkele regels voorstellen doen, soms ook de meest absurde, irrealistische of onbetaalbare en de politici moeten daar dan ook in enkele regels op antwoorden zonder er kanttekeningen of nuances bij te maken. Nochtans is gemeentepolitiek eveneens te complex geworden om er in slogans over te praten.

Ik doe mee aan 2012 DE VRAGENDE PARTIJ, omdat ik als burgemeester en lijsttrekker moeilijk afwezig kan blijven en ik elke vorm van inspraak ondersteun, maar ik heb mijn bedenkingen bij dit soort initiatieven.
Ik geloof niet dat ze de echte lokale democratie ten goede komen - zoals het nochtans wordt voorgesteld -, omdat:

  • burgers, die echt iets te suggereren of te zeggen hebben over Sint-Truiden daar permanent en rechtstreeks heel wat mogelijkheden toe hebben zonder dat ze daar tot nu hebben moeten voor wachten en/of de omweg van de VRT te moeten voor maken;
  • er ongetwijfeld heel wat voorstellen zullen gedaan worden of reacties zullen geformuleerd worden door kandidaten en/of personen, die partijpolitiek geïnspireerd zijn en dus niet door een gewone burger;
  • nuancering van voorstellen en/of reacties moeilijk of zelfs onmogelijk is, zoals hoger al aangehaald;
  • ik heb als politicus duidelijke standpunten op basis van dossierkennis en ik ben niet van plan om die, zoals sommige andere politici, nu te wijzigen, omdat het gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Vaak leidt dit soort projecten eerder ‘tot stokebrand spelen’ dan tot echte oplossingen. En dan stel ik mij de vraag, als nochtans fervente aanhanger en (voor)vechter van de openbare omroep, of dit een taak is van de VRT.

Zouden een aantal inhoudelijke debatten over gemeentelijke/stedelijke thema’s, waar niet-politici en politici voldoende (laten uitspreken!) aan bod zouden komen niet meer op hun plaats zijn?”

Zie onder andere de tekst “Vandenhove maakt liever vrienden in het echte leven” van 17 april 2012 op deze website.