15 jaar jeugdbrandweer Sint-Truiden

Tijdens de opendeurdagen (vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 september 2012) van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden werd dit jaar bijzondere aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van de jeugdbrandweer.
Zie onder andere de tekst “Opendeurdag gewestelijke brandweer Sint-Truiden” van 19 september 2012 op deze website.

De jeugdbrandweer Sint-Truiden werd in 1997 opgericht onder impuls van enkele leden van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en burgemeester Ludwig Vandenhove in het verlengde van de opendeurdagen in 1997, toen nog in de oude brandweerkazerne in de Zoutstraat.

Mijn bedoeling was en blijft driedubbel.”, zegt Ludwig Vandenhove:

  • de preventieboodschap zo jong mogelijk te laten doordringen;
     
  • kinderen en jongeren creatief, speels en verantwoordelijk te laten bezig zijn.
    Zolang ze dit doen, doen ze niets verkeerd;
  • jongeren maximaal de kans geven om na 18 jaar door te stromen als vrijwilliger en/of als beroeps binnen de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.

Niet iedereen was daar toen even enthousiast over.
Er waren heel wat vragen: is dat niet gevaarlijk?, hoe zit het met de verzekering?, zouden we vrijwilligers en/of medewerkers genoeg vinden om het project draaiende te houden?, etc. Maar we startten.

Op 18 december 1997 werd het bestuur van de jeugdbrandweer Sint-Truiden officieel geïnstalleerd en werd de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie (KBBF), Nederlandstalige vleugel, afdeling jeugd.
Begin 1998 werd officieel van start gegaan.”

 

Op 18 jaar moeten de jongeren een keuze maken: ofwel stellen ze zich kandidaat bij ‘de grote broer’, ofwel nemen ze afscheid van de jeugdbrandweer.
Brandweerkorpsen hebben het om diverse redenen (maatschappelijke evolutie; werkgevers, die dat niet zo graag hebben; etc.) steeds moeilijker om vrijwilligers aan te trekken.
De jeugdbrandweer vormt een ideaal middel tot rekrutering.
Tot nu toe hebben er al 8 jongeren de overstap gemaakt naar ‘het echte’ korps.

Bij de jeugdbrandweer zijn meisjes en jongens actief.
“Zij zijn voor mij een voorbeeld voor het echte korps dat tot nu toe enkel nog maar mannen omvat en daar ook naartoe moet evolueren.", aldus Ludwig Vandenhove.
“Onze brandweerkazerne is daar volledig op voorzien met aparte kleedkamers en douches.”

Ludwig Vandenhove: “Wij proberen telkens iets bijzonders te doen naar aanleiding van het jaarlijkse open deur weekend van de gewestelijke brandweer van Sint-Truiden.
Dit jaar is dat een fototentoonstelling naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de jeugdbrandweer
De foto’s zijn zelf gemaakt door de (bestuurs)leden, maar de selectie en het inkaderen ervoor gebeurde door fotoclub Renovat.
Op hen kunnen we steeds rekenen; zij zijn een vaste partner van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.
Zie onder andere de teksten “Tentoonstelling Renovat Foto in brandweerkazerne Sint-Truiden!” van 12 maart 2010 en “Fototentoonstelling ‘BLOESEM’ door Renovat Foto vzw in de brandweerkazerne Sint-Truiden” van 15 april 2012 op deze website.

De jeugdbrandweer zou meer gestructureerd moeten worden binnen het brandweergegeven, bijvoorbeeld qua opleiding.
Nu is het echt afhankelijk van het lokale niveau of hiertoe al dan niet een initiatief genomen wordt.
Ik heb dit al vaak aangekaart als burgemeester en als toenmalig parlementair, tot nu toe echter zonder resultaat.
De brandweerhervorming, die aan de gang blijft (!?), heb ik hiertoe altijd een geschikte aanleiding gevonden.

 

We zouden ook moeten nadenken om iets gelijkaardigs te doen voor de lokale politie.”

“Ik wil iedereen, die betrokken is bij de jeugdbrandweer, bedanken en proficiat wensen en hen nog vele jaren toewensen.

En zou het nu niet stilaan tijd worden om ‘een brandweer voor senioren’ op te starten als ik kijk naar ere-brandweerbevelhebber Guy Coninckx en enkele van zijn toenmalige manschappen.”, besluit Ludwig Vandenhove.
Zie onder andere de cartoon ‘Mijn cowboys’ van 16 oktober 2011 op deze website.

Zie onder andere de tekst “WATER & VUUR 150 jaar brandweer Sint-Truiden” van 21 juli 2011 op deze website.