11 november 2019

Royal Irish Rifles in een loopgraaf tijdens de Slag aan de Somme. (waarschijnlijk 1st Battalion, Royal Irish Rifles (25th Brigade, 8th Division)).

Gisteren 11 november: de dag dat het einde van de twee wereldoorlogen herdacht wordt.
Nooit meer oorlog.
Vrede voor iedereen.

In de praktijk merken we van die vrede spijtig genoeg weinig. Integendeel.

Elk jaar stel ik vast dat de vaderlandslievende plechtigheden minder belangstelling wekken. Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen.
Hoeveel gemiddelde burgers zouden nog weten waarom 11 november een betaalde feestdag is?
Vermits carnaval op heel wat plaatsen op 11 november begint, zullen sommige liefhebbers van dat volksfeest misschien denken dat die betaalde feestdag daarvoor "dient". En dat kan niemand hen kwalijk nemen.

En vrede?
Alle plaatsen in de wereld opsommen, waar er net geen vrede is, zou ons te ver leiden.
Aan de grens met Europa is er actueel het conflict in Noord-Syrië, waar als gevolg van de inval van Turkije, heel wat doden vallen. Bovendien zullen nieuwe groepen vluchtelingen afzakken naar Europa om nog niet te spreken over een aantal Islamitische Staat (IS)-terroristen, die vrij dreigen te komen.

En in Vlaanderen?
In Bilzen wordt brand gesticht in een gebouw dat heringericht wordt voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.
Heel het weekend is het nieuws beheerst door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering in de culturele sector. 
Wie juicht die ingrepen toe? Het Vlaams Belang.
Om dan nog niet te spreken over de besparingen en het aan banden leggen van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) door diezelfde Vlaamse regering.
Wie zou net "‘tegengif" kunnen vormen tegen dit steeds killer Vlaanderen? Juist, de media en de culturele sector.

Het Vlaams Belang lanceert in Stabroek een campagne, waarbij ze fluitjes uitdelen aan kinderen, zodat ze bij gevaar hulp kunnen inroepen.
Bij die campagne hoort een stigmatiserende en racistische poster met een zwarte mannenhand op een wit kinderhoofdje.
Puur racisme!
Waar blijven de politiediensten en het parket?

Nog wat meer voorbeelden om aan te geven dat 11 november dit jaar echt geen mooie herdenking was? Echt niet nodig.
Hebben al die jonge mensen daarvoor hun leven gelaten in twee verschrikkelijke oorlogen?

Een droevige 11 november 2019 dus.

Of ik moedeloos wordt? Neen, strijdbaarder dan ooit. Maar het is echt dringend tijd dat de progressieven in Vlaanderen gaan "opstaan" en niet in verdeelde slagorde gaat reageren, zoals nu al te vaak gebeurt.
In de politieke organen, maar ook daarbuiten.
Neen, wij mogen geen geweld gebruiken.
Wij moeten bewijzen dat we beter zijn als (extreem-)rechts en hun aanhangers. Maar alle geweldloze acties zijn goed en nodig. 
Alleen woorden volstaan niet meer.

Afbeelding: collectie van the Imperial War Museums