10 000,00 EUR aan schoolverkeerscheques aan deelnemende scholen!

Sinds 2004 sluit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken jaarlijks een verkeersactieplan af met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer om de verkeersveiligheid te verhogen. Die overheidsdienst stelt dan extra financiële middelen ter beschikking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.


In het kader van dat verkeersactieplan en om scholen nog meer te stimuleren om op een positieve manier mee te werken aan een veilige schoolomgeving heeft
Ludwig Vandenhove/>, burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van het politiecollege van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in september 2006 het systeem van verkeerscheques voor scholen gelanceerd. Als senator heeft
Ludwig Vandenhove/> hierover een vraag gesteld aan minister van Mobiliteit Renaat Landuyt, die dit onmiddellijk een goed systeem vond. De federale overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer heeft voor dit project dan ook een budget van 10 000,00 EUR voorzien.
Scholen die een origineel project uitwerken en de nodige initiatieven nemen om de veiligheid van de leerlingen te verhogen, kunnen een verkeerscheque krijgen.

Al de scholen binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werden tot tweemaal toe aangeschreven om deel te nemen aan dit project. In totaal hebben acht onderwijsinstellingen zich ingeschreven. De 10 000,00 EUR wordt onder deze acht scholen verdeeld op basis van het aantal leerlingen die ingeschreven zijn in de school.

De betreffende scholen zullen binnenkort uitgenodigd worden om de schoolverkeerscheque officieel in ontvangst te nemen in aanwezigheid van de burgemeesters van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de korpschef en de pers.