”Elke leerling moet gelijk behandeld worden door de stad Sint-Truiden”

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove herhaalde zijn standpunt nog eens tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 24 april 2023.

“Ik heb er als burgemeester gedurende 18 jaar altijd over gewaakt dat de stad Sint-Truiden dezelfde middelen gaf aan elke school, los van het net. Zo wordt elk kind tenminste op dat punt gelijk behandeld”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Voor diegenen, die het zich nog herinneren: bij de overdracht van het gemeentelijk onderwijs naar het vrije en het gemeenschapsnet bij het begin van de jaren 2000 hebben wij een evenwichtige verdeling gemaakt tussen beide.
In onderlinge afspraak en in functie van de gemiddelde leerlingentallen in de twee netten hebben wij de vroegere gemeentescholen ‘verdeeld’ qua kinderen, gebouwen, etc. precies om niemand te bevoor- of te benadelen.

Bij het geven van subsidies of voordelen in natura (bijvoorbeeld betalen van de huur en/of ter beschikking stellen van gebouwen) hebben wij er steeds op toegezien dat deze tegemoetkomingen (ongeveer) hetzelfde waren voor beide netten.

Nog even ter herinnering: in plaats van een nieuwe sporthal te bouwen - de toenmalige cd&v-Open Vld-meerderheid heeft dat gedaan op de veemarkt - hadden wij indertijd plannen om een nieuwe sporthal te bouwen in een vestiging van het Katholiek Onderwijs in Haspengouw (Hasp-O) (campus Zepperen of Tuinbouwschool) en de sporthal van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap serieus te renoveren. Het is toch te gek dat, ook in het kader van het gegeven brede school, dat sporthallen van scholen ‘s avonds vrij zijn, terwijl die dan kunnen gebruikt worden door sportbeoefenaars, zowel individueel, als in clubverband.

De Vlaamse wetgeving verplicht gemeentebesturen trouwens om aan elk kind van elk net dezelfde voordelen te geven.
Ik citeer artikel 5 van het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van vrijdag 30 november 2007: “De gemeenten die sociale voordelen verlenen aan scholen van het eigen schoolbestuur, zijn verplicht dezelfde voordelen toe te kennen aan de scholen van de andere schoolbesturen, gelegen op hun grondgebied als die erom verzoeken. Zij mogen geen enkel onderscheid maken tussen de leerlingen, welke scholen die ook bezoeken. “.

Met VOORUIT stellen wij vast dat de laatste twee legislaturen niet gewerkt is volgens deze principes en zelfs niet volgens de decretale bepalingen. Ik heb dan ook tijdens de gemeenteraad gevraagd dat deze inventaris zou geactualiseerd worden na de laatste twee legislaturen.

Ik ben benieuwd naar het resultaat en ik ga ervan uit dat eventuele ongelijkheden tussen netten en bijgevolg tussen kinderen zullen rechtgezet worden.
Als VOORUIT zullen wij het alleszins goed opvolgen.”