“We zijn nog niet aan de nieuwe patatten toe”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove over het voormalig stort in Melveren (Sint-Truiden).

De sanering van het voormalig stort in Melveren (Sint-Truiden) sleept al jaren aan”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik heb nog maar eens een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie Zuhal Demir (N-VA) over de huidige stand van zaken.

Bij het einde van de vorige legislatuur, toen de sp.a - nu VOORUIT - nog deel uitmaakte van de meerderheid in Sint-Truiden, was toenmalig schepen Filip Moers (VOORUIT) in verregaande onderhandeling met de Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) over het ingediende bodemsaneringsproject.
Nadien hebben OVAM en de stad Sint-Truiden dan gekozen voor een andere techniek.
Het waarom daarvan is ons nog altijd onduidelijk.

Feit is dat er sedertdien op het terrein weinig tot niets is gebeurd.
De gevolgen: de vervuiling is nog toegenomen en de rekening voor de stad Sint-Truiden is ondertussen nog serieus aangedikt.
Nog maar eens ‘een gepeperde rekening’, die de huidige cd&v-N-VA-Open Vld overlaat aan de opvolgers na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.
Het gat in de begroting is nog niet groot genoeg.

De stad Sint-Truiden heeft na een aantal aanmaningen van OVAM opnieuw een beschrijvend bodemonderzoek ingediend.
Na de beoordeling van OVAM zal de stad een bodemsaneringsproject moeten indienen.

Inmiddels is er de Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)-vervuiling. Ook daar zal de stad Sint-Truiden moeten voor opdraaien.
Ik citeer uit het duidelijk antwoord van minister Zuhal Demir: “Aangezien de stortplaats wel de bron is van de grondwatervoorziening zal de plicht voor het saneren van de grondwaterverontreiniging en de financiering eveneens samenhangen met de plicht voor de bronaanpak”.

Wordt vervolgd.
We zijn inderdaad nog niet aan de nieuwe patatten toe.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.