“Overlast jeugdhuis ‘De Resoor’: enkel wederzijds begrip is de oplossing!”

“Overlast jeugdhuis ‘De Resoor’: enkel wederzijds begrip is de oplossing!”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“De laatste weken zijn er herhaaldelijk klachten binnengekomen bij de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken over geluids- en andere vormen van overlast van het jeugdhuis ‘De Resoor’.
De klachten komen vooral van inwoners uit de residentie ‘Clockhempoort’.

Korpschef ad interim Jan Gielen heeft al enkele malen contact gehad met de inwoners; samen met hem, de jongerenpreventiewerker en de stedelijke jeugddienst heb ik al enkele malen gesprekken gehad met de verantwoordelijken van het jeugdhuis.

Deze week plan ik een gesprek met beide partijen afzonderlijk en daarna een gezamenlijk onderhoud om te trachten tot sluitende afspraken te komen.

De enige oplossing in dat soort dossiers is wederzijds begrip.

Ik wil in deze aangelegenheid als burgemeester mijn verantwoordelijkheid opnemen zoals in elke overlastsituatie, maar voor alle duidelijkheid: ‘De Resoor’ is een onafhankelijke vzw, die wel gesubsidieerd wordt door de stad Sint-Truiden, onder andere qua huurkosten.

Ik wil er als burgemeester alles aan doen dat het jeugdhuis zou kunnen openblijven in een goede verstandhouding met de buurt.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hierover is een artikel verschenen in Het Nieuwsblad van dinsdag 28 augustus 2012.

Zie onder andere de teksten “Jeugdhuis ‘de Resoor’ is verhuisd!” van 15 juli 2008 en "Ik deel de bekommernis van de stedelijke jeugdraad" van 4 februari 2012 en “Wederzijds respect en verdraagzaamheid!” van 9 juli 2012 op deze website.