“Dat maakt de politiek kapot”

Het Overlegcomité heeft unaniem beslist om de cultuursector opnieuw tijdelijk te sluiten omwille van Corona.

“Erg voor de sector, ik leef mee met hen en ik begrijp de ontgoochelende reacties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De diverse overheden moeten bekijken hoe de betrokkenen zoveel mogelijk kunnen gecompenseerd worden.

Maar wat ik niet begrijp, zijn de talrijke negatieve publieke reacties, onder andere op sociale media, van verschillende politici. Nochtans behoren die politici tot de partijen, die mee aan de tafel zitten bij het Overlegcomité en dit dus mee beslist hebben.
Neen, nu even de populist uithangen en zeggen “dat zij er niets kunnen aan doen, dat zij er niets mee te maken hebben”.

Dat soort reacties maakt de politiek kapot en werkt de antipolitiek in de hand. Maar dat interesseert die betrokken politici wellicht niet of  hoe het individueel politiek belang boven het solidair partijbelang gesteld wordt.
Ze zijn te dom om te beseffen dat heel de politiek eraan verliest, ook zijzelf.”