“Dag van de Mijnwerker”

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseerde de Vriendenkring van de Kempische Steenkolenmijnen (KS) voor de eerste maal de “Dag van de Mijnwerker” op het nieuwe ‘Mijnwerkersplein’ in Houthalen-Helchteren (achter Greenville en de vroegere steenkoolmijn en hoofdzetel van KS).

Er waren om en bij de 6 000 mensen aanwezig, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Laurent.

  

Ik was erbij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben altijd verwonderd hoe solidair de ex-mijnwerkers nog steeds blijven, zoveel jaren na de sluiting van KS. Natuurlijk als je elke dag samen naar beneden gaat en niet weet of je nog gaat bovenkomen, moet je wel solidair met elkaar zijn. En dat blijft in hen zitten.

De ex-mijnwerkers blijven terecht opkomen voor hun pensioenrechten en vooral voor de intresten op hun achterstallig pensioen.

Op deze manier strijden de ex-mijnwerkers niet enkel voor hun pensioen waarop ze recht hebben, maar ook voor Limburg.
Als er uiteindelijk nog geld zou over zijn van de toenmalige KS-enveloppe, moet hiervan de helft naar Limburg komen, zoals oorspronkelijk beloofd.
Het ergste is dat Vlaanderen zelfs niet meer exact weet welke bedragen toegezegd zijn en welke uiteindelijk uitbetaald zijn.
Ik zal viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits hierover blijven ondervragen. (1)

Ik heb al veel meegemaakt in mijn politieke loopbaan, maar de warme ontvangst met een algemeen applaus door de duizenden aanwezigen heb ik nog nooit mogen ervaren.
Hartverwarmend!

  

Na een aantal toespraken werd het ‘Mijnwerkersplein’ officieel ingehuldigd.”

  • Foto’s: eigen foto’s.