‘Sing for the Climate’

Ook de stad Sint-Truiden deed mee aan ‘Sing for the Climate’.
Het was verzamelen geblazen op het abdijplein (Trudoplein) op zondag 23 september 2012 om 11.00 uur.

Het gaat om een initiatief van filmmaker Nic Balthazar, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie.
In ruim 180 Vlaamse gemeenten en steden (21 Limburgse) kwamen mensen samen om hun bezorgdheid ‘uit te zingen’.
Iedereen zong hetzelfde lied en alles werd op film vastgelegd.
Nic Balthazar verwerkt alle beeldmateriaal tot een ‘Sing for the climate’-clip, waar internationaal mee uitgepakt wordt in de aanloop naar de klimaattop in Doha (in december).

“Ik ben tevreden over de opkomst in Sint-Truiden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor duurzaam beleid en ontwikkelingssamenwerking.
“Zangkoor Altebasso en regisseur en presentator Peter Preuveneers zorgden voor een ideale begeleiding.
Ik wil hen hiervoor, net zoals alle aanwezigen, hartelijk bedanken.

In het bijzonder wil ik doventolk Roosje Vingerhoed (22eplaats sp.a/lijst Burgemeester) bedanken, die de begeleiding van een aantal doven en slechthorenden voor haar rekening nam.”

Ik hoop dat iedereen, die meegedaan heeft aan de actie het ook echt meent. Zo een actie is symbolisch, maar de zorg voor de toekomst van onze planeet vraagt fundamenteel een andere manier van leven.

En dan moet ik vaststellen hoe inconsequent en zelfs hypocriet bepaalde politieke partijen kunnen zijn.
De CD&V was prominent aanwezig met een aantal mandatarissen en kandidaten, maar heeft inmiddels, samen met Open VLD, tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 14 september 2012, tegen sp.a in, gestemd tegen deelname aan de actie ‘Nacht van de Duisternis’ op zaterdag 20 oktober 2012, een actie van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).
Je moet maar durven!
Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere de tekst “Kiezen voor de 0.7-norm!” van 6 juni 2008 en ‘Wat na Kopenhagen?’ van 9 maart 2010 op deze website.

Zie de website www.singfortheclimate.com.