‘RoodLicht breker van de Duisternis’

Onder deze titel loopt de lichttentoonstelling op de Tiensevest, in en rond het politiehuis en het lokaal van de Koninklijke Kunstkring ‘De Zoutkist’ en in het refugiehuis van het Ursulinenklooster in een organisatie van de vzw Kunst Groen tot en met 5 januari 2009.

Het is de tweede lichttentoonstelling, gecombineerd met vooral de groene ruimte van de Tiensevest, georganiseerd door de vzw Kunst Groen.
Vorig jaar, ook tijdens de kerst- en Nieuwjaarsperiode, was er de eerste editie met ‘Lichtbreker van de Duisternis’.

De officiële opening vond plaats op vrijdag 5 december 2008 om 19.00 uur.

Naar aanleiding van deze vernissage ging burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> in zowel op de functie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het politiehuis bij dit soort tentoonstellingen, als op het opzet van deze tentoonstelling ‘RoodLicht breker van de Duisternis’ en de toekomstplannen van de vzw Kunst Groen.

“Ons politiehuis is een OPEN huis.”, aldus Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Vandaar de vele initiatieven, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken neemt om de burger toe te laten om ook op momenten als deze waarop ze de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken echt nodig hebben, de kans te bieden dit politiehuis te bezoeken.
Naast talrijke andere activiteiten, waaronder uiteraard de jaarlijkse opendeurdag, zijn tentoonstellingen hiertoe een ideaal middel. Voor het komende jaar 2009 is er bijvoorbeeld al een heel programma opgemaakt, meestal van Sint-Truidense kunstenaars.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken slaat hiermee twee vliegen in één klap: enerzijds kunstenaars de gelegenheid bieden om zo goedkoop mogelijk en in zo gunstig mogelijke omstandigheden hun werken tentoon te stellen, anderzijds de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog meer kenbaar maken bij het brede publiek en werken aan de drempelverlaging, zodat als de burger echt iets aan de hand heeft, zij/hij de weg naar de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken weet te vinden.”

“De vzw Kunst Groen blijft een structuur waarin kunstenaars, hoofdzakelijk niet-professionele kunstenaars en vrijwilligers, het grote werk doen.
Soms groeien sommige tentoonstellingen, zoals nu weer deze ‘RoodLicht breker van de Duisternis’ ons boven het hoofd.”, aldus
Ludwig Vandenhove/> mede-initiatiefnemer en ere-voorzitter van de vzw Kunst Groen.
“We moeten hiervoor een oplossing zoeken, zonder de echte uitgangspunten van de vzw uit het oog te verliezen.
De bedoeling is en blijft: jonge, niet-professionele kunstenaars aan bod te laten komen en vooral de vele groene ruimten, die we in en rond Sint-Truiden hebben, te combineren met kunst.”

Eén van de volgende initiatieven is in de zomerperiode, als de leden van Volkstuinen Sint-Truiden hun tuinen voor het grote publiek openstellen, dit te combineren met kunstwerken via de vzw Kunst Groen.

“Ik ben fier als burgemeester, in deze tijden van toenemende commercialisering - kijk maar naar de diverse kerstmarkten, ook bij ons in Sint-Truiden - dat we deze tentoonstelling low budget kunnen blijven organiseren met niet-professionele kunstenaars en vrijwilligers, die dit met hart en ziel doen.
Voor echt geld duikt morgen wel de één of andere politicus op, die met één en/of enkele bekende kunstenaars zulke lichttentoonstelling rond Kerstmis en Nieuwjaar wil organiseren.
Geef mij dan maar deze formule van Kunst Groen en deze tentoonstelling ‘RoodLicht breker van de Duisternis’: kunst gekoppeld aan gedreven kunstenaars en vrijwilligerswerk!”.

De tentoonstelling loopt van 5 december 2008 tot en met 5 januari 2009.

Op deze website vindt u ook het artikel ‘Kunst en veiligheid’ van 15 december 2007 over de eerste lichttentoonstelling ‘Licht breker in de Duisternis’.