‘Maai Mei Niet’

“Sonja en ik doen ook dit jaar mee aan de actie ‘Maai Mei Niet’ van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove. “Sedert vorig jaar hebben we onze tuin ook wat meer laten verwilderen.

Private tuinen beslaan om en bij de 10% van de oppervlakte in Vlaanderen.
In de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een gezonde leefomgeving en een gezond milieu kunnen zij een grote rol spelen.

Vele kleine inspanningen van vele burgers kunnen gezamenlijk heel veel betekenen voor het klimaat.
Iedereen moet op haar/zijn manier en volgens haar/zijn mogelijkheden bijdragen aan een beter klimaat.

  

De overheid moet eveneens mee het goede voorbeeld geven en wij als burgers zullen moeten begrijpen en aanvaarden dat openbaar groen er wat meer verwilderd en wat minder goed onderhouden bijligt. Misschien is de uitdaging wel om elk jaar meer, en waarom niet alle Vlaamse gemeenten, deel te laten nemen aan ‘Maai Mei Niet’.
Het zou een mooie nationale en/of Vlaamse actie kunnen worden.

Er is nog heel wat werk voor de boeg voor de openbare besturen in het algemeen en de gemeenten in het bijzonder om de klimaatopwarming tegen te gaan en inspanningen voor meer biodiversiteit te doen.
Ik zie dat in mijn eigen Sint-Truiden dat er op diverse plaatsen al bermen gemaaid zijn, hoewel dat decretaal pas mag vanaf 15 juni.
Ondanks mijn klachten bij de Natuurinspectie van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) stel ik vast dat het stadsbestuur van Sint-Truiden gewoon verder doet, onder andere op het domein Speelhof. (1) Ik ben trouwens benieuwd in hoeverre Vlaanderen zal ‘optreden’ tegen die overtredingen door de stad Sint-Truiden of zullen we opnieuw moeten vaststellen dat er in Vlaanderen veel te weinig handhaving is?

  

Nog erger.
De stad Sint-Truiden roept in het stedelijk informatieblad de inwoners op om mee te doen aan ‘Maai Mei Niet’, terwijl de stad zelf niet meedoet aan de actie. (2)
Onvoorstelbaar!

Er is nog een lange weg af te leggen om tot een echt groen-, biodiversiteits- en klimaatbeleid in Sint-Truiden te komen.”