‘KA3 Club Limburgse Kartoenisten’ in Sint-Truiden!

“De heren Richie De Mot, Tony Houbrechts en Dré Mathijs (mijn huiscartoonist) zijn drie goede cartoonisten en drie goede vrienden.
Zij stellen meer en meer samen tentoon onder de naam ‘KA3 Club Limburgse Kartoenisten’.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.


“Ik heb de ‘KA3 Club Limburgse Kartoenisten’ kunnen overtuigen om twee initiatieven te nemen in de stad Sint-Truiden.

Enerzijds zal er vanaf het paasweekeind gedurende 3 weekends daarop een tentoonstelling met cartoons rond Begijntjes plaatsvinden in de Festraetsstudio en voor de vensters van een aantal private huizen op het Begijnhof.
Richie, Tony en Dré zullen de Begijntjes op het Begijnhof van Sint-Truiden doen herleven!

Anderzijds zullen deze 3 cartoonisten instaan voor de vernieuwing van het kaartspel van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, waarbij een aantal nuttige en preventieve tips gegeven worden en een aantal nuttige contactgegevens worden opgesomd.
De eerste versie, die is uitgegeven naar aanleiding van de officiële opening van het politiehuis in juni 2006, is getekend door Dré Mathijs alleen.
Vermits deze voorraad kaarten op is, moest er een nieuw initiatief genomen worden.

Dit kaartspel wordt officieel voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 29 januari 2010.
Op datzelfde ogenblik zal er in het politiehuis een tentoonstelling geopend worden met de getekende cartoons van dit kaartspel.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was de eerste zone in België, die zulk kaartspel heeft gemaakt.
Inmiddels hebben heel wat zones dit idee al overgenomen, maar ook andere instanties zoals de provincie Vlaams Brabant en zelfs de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor wat betreft preventieve acties rond de veiligheid van bejaarden.”

“Met beide initiatieven zal de cartoon als kunstvorm andermaal in de actualiteit komen!”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.