Is ‘De Veisdere ‘s ooves Leeftig’ terug?

“Wie kent ‘De Veisdere ’s ooves Leeftig’ nog?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

Het was een laagdrempelig initiatief onder mijn burgemeesterschap om onze groene gordel rond Sint-Truiden - de vesten en het stadspark - extra onder de aandacht te brengen. Laagdrempelig, maar ook goedkoop, want zowel de optredens, als de uitbating van het horecagedeelte gebeurde door de lokale verenigingen.

Maar zoals zoveel werd het concept afgeschaft toen wij als VOORUIT, toen nog sp.a, in 2012 uit het college van burgemeester en schepenen verdwenen.

Volgende zaterdag 30 oktober 2021 gaat ‘Cultour’ door, officieel als vervanging van de cultuurmarkt.
Het gelijkt heel sterk op ‘De Veisdere ’s ooves Leeftig’. Een goed initiatief dus, waarbij de lokale verenigingen de kans krijgen om ‘hun kunsten’ aan het eigen Truiense publiek te tonen en een aantal euro's te verdienen voor de verenigingskas.

Maar toch is er een belangrijk verschil.
Voor ‘Cultour’ wordt er blijkbaar een beroep gedaan voor 6.000 euro op externe animatie buiten de eigen verenigingen.
Waarom is dat nodig? Onze verenigingen hebben het al moeilijk genoeg na Corona, waarbij ze heel wat inkomsten verloren hebben.
Het zou beter zijn om die 6.000 euro bijkomend te spenderen aan de eigen verenigingen.

Spijtig!”

  • Foto:visitsintruiden.be.