‘De rit naar het slachthuis is het nieuwe pijnpunt’

Dat is de titel van een artikel in de krant ‘De Standaard’ van maandag 9 mei 2022.

“De bijdrage is gebaseerd op een schriftelijke vraag van mij aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) over inbreuken op het dierenwelzijn in en rond slachthuizen en bij het vervoer ernaartoe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er gebeuren heel wat overtredingen bij het vervoer van dieren naar het slachthuis.
Kunnen mobiele slachtinstallaties een oplossing bieden?

Hieronder vindt u de digitale kop, die op de website www.standaard.be staat. (1)