‘Chaussée d’amour’: stand van zaken

De ‘Chaussée d’amour’: wie kan nog volgen?

“Het is nochtans simpel: prostitutie moet gelegaliseerd worden, zodat er echt kan opgetreden worden tegen misbruiken en criminele activiteiten, onder welke vorm dan ook en zolang bars volgens de huidige wettelijke bepalingen strikt genomen cafés zijn, moeten zij zich aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen houden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.   

 

In de voorbije 2 weken heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 19 bars aangedaan.
1 van de 19 bars bleef gesloten, ook tijdens de weekends, en is dus niet gecontroleerd.
1 andere is van vrijdag 29 juni 2012 op zaterdag 30 juni 2012 even open geweest en vervolgens gesloten door de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De officiële betekening is echter nog niet gebeurd, omdat de bar opnieuw dicht is.

“Het ging over die bars, waarvan we indicaties hadden dat ze niet in orde waren met een aantal minimale (administratieve) vereisten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

In totaal zijn er 17 bars gesloten, omdat de uitbatingsvergunning (bestaande uit een moraliteitsattest, een geluidsmeting en een keuring door de gewestelijke brandweer Sint -Truiden) niet in orde was.
Deze zijn inmiddels opnieuw open.
Op basis van de Nieuwe Gemeentewet (artikel 134ter) kan de burgemeester een voorlopige sluiting van een instelling of een tijdelijke schorsing van een vergunning opleggen voor de maximumduur van 3 maanden wanneer de uitbatings- of vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd.

 

 

2 andere zijn gesloten op basis van artikel 134 quater (verstoring van de openbare orde).
Het gaat hier over de bar waarop geschoten werd en de bar van waaruit geschoten werd.

 

 

“Ik vind het spijtig dat ik deze bars moet sluiten op basis van bestuurlijke elementen en dat het niet gebeurt door andere personen en/of instanties op basis van strafrechtelijke feiten, maar ik neem in deze mijn verantwoordelijkheid op.
De burger zou niet begrijpen dat deze bars (van waaruit geschoten is en die beschoten is) opnieuw zouden opengaan.

 

 

In zo omstandigheden sta je als burgemeester gewoon alleen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

“De feiten van de afgelopen weken, bevestigen nog maar eens mijn stelling dat, in tegenstelling tot vroeger, de bars in Brustem een dekmantel zijn voor andere, al dan niet criminele activiteiten.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal de controles, net zoals in het verleden, in samenwerking met een aantal andere (politie)diensten systematisch voortzetten."

 

 

Hieraan is de afgelopen weken en dagen uitgebreid aandacht besteed in de diverse media.