oktober 2021

Sluipende privatisering, ook bij de gemeentebesturen

“Er is steeds meer sluipende privatisering, ook bij gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind dat een gevaarlijke evolutie.

De gemeente Lummen gaat zelfs zover dat zij het omgevingsbeleid, onder andere het adviseren van omgevingsvergunningen, uitbesteed hebben aan een private firma.
De motivatie: onvoldoende eigen geschoold personeel
.

Eindelijk nog eens in Beringen

"We moeten nog voorzichtig zijn omwille van Covid-19, maar stilaan beginnen de activiteiten in de VOORUIT-afdelingen te hernemen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"En voor een politicus, die toch zo graag tussen de mensen en de militanten is, zoals ik, is dat een verademing.
Voor mij blijft de afdelingswerking de basis van de politieke werking.

Europees stabiliteitspact: wat is de houding van Vlaanderen?

Er zijn stemmen, die opgaan om minder strenge begrotingsregels toe te passen vanuit de Europese Unie (EU) voor de diverse lidstaten. Met andere woorden, een soepeler Europees stabiliteitspact. Zo zouden bijvoorbeeld belangrijke investeringen, bepaalde relancemaatregelen en/of uitgaven voor klimaatmaatregelen buiten de begroting kunnen gehouden worden.

Spijt van beslissingen

Wel verkeerde beslissingen, maar geen spijt. Ook mijn fouten en verkeerde beslissingen hebben mij gebracht waar ik ben. (1)

Werelddag van het verzet tegen Armoede

17 oktober is de jaarlijkse ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’.

Armoede is een probleem waar dagelijks moet aan gewerkt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zijn in Vlaanderen welvarend en rijk genoeg opdat niemand echt armoede zou moeten lijden.
Een betere herverdeling en meer solidariteit, daar komt het op aan.”

 

Jeugddelinquentierecht: jongeren niet enkel opsluiten

In de vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement was er op dinsdag 12 oktober 2021 een bespreking en een stemming over een door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel uit het decreet jeugddelinquentierecht.

Het Hof vond de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden van de sanctie onvoldoende en onvoorspelbaar voor de langdurig gesloten begeleiding van voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar.

Nieuwsbrief nr. 107

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wat doet het Comité P bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken?

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, kortweg Comité P, ‘kampeert’ blijkbaar al enige tijd bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Ik vind dat wij als leden van de politieraad hier uitleg moeten over krijgen”, zegt politieraadslid Ludwig Vandenhove.
Gaat het onderzoek enkel over een filmpje, waarbij een persoon aan het masturberen is in de politiecel of zijn er nog andere elementen?

Wetgeving verkoop puppy’s moet strenger

Wallonië heeft de wetgeving met betrekking tot de broodfok en de verkoop van puppy’s serieus verstrengd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een voorbeeld zou moeten aan nemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat mij vooral over het verbod dat Wallonië wil opleggen aan de verkoop van in het buitenland gekweekte puppy’s.

Plofkippen: uitdovend beleid graag!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 13 oktober 2021.
Hij ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts of de overheid een gelijkaardig initiatief als in Nederland wil nemen om heel de sectorketen mee te krijgen achter een uitdoofscenario.

Truienaren op de klimaatmars

De lokale nieuwswebsite www.sintruinbegot.be schenkt aandacht aan de Truiense deelnemers van Groen en VOORUIT aan de klimaatmars van zondag 10 oktober 2021.

Hieronder vindt u het nieuwsitem (1) en een beschouwende tekst van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Beleid Gender gerateerd Geweld: op elkaar afstemmen

"Er is onlangs een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld gelanceerd. (1)

Ik wou weten in welke mate er gelijkenissen en verschilpunten zijn met het Vlaamse beleid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

… en Ludwig Vandenhove - die gaat door tot 2024 om dan Sint-Truiden een laatste keer te heroveren -…

“Het zou (te?) mooi zijn als afscheid van een lange politieke carrière”.

Pagina's