oktober 2021

Is ‘De Veisdere ‘s ooves Leeftig’ terug?

“Wie kent ‘De Veisdere ’s ooves Leeftig’ nog?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

Het was een laagdrempelig initiatief onder mijn burgemeesterschap om onze groene gordel rond Sint-Truiden - de vesten en het stadspark - extra onder de aandacht te brengen. Laagdrempelig, maar ook goedkoop, want zowel de optredens, als de uitbating van het horecagedeelte gebeurde door de lokale verenigingen.

Maar zoals zoveel werd het concept afgeschaft toen wij als VOORUIT, toen nog sp.a, in 2012 uit het college van burgemeester en schepenen verdwenen.

Een Vlaams subsidieregister: een goede zaak

Er komt een Vlaams subsidieregister.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “als VOORUIT zullen wij het decreet steunen. Het moet wel over alle subsidies gaan, dus zeker ook over de economische subsidies, onder andere aan bedrijven.

Het decreet lag ter bespreking en ter stemming tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 19 oktober 2021.

Hopelijk is het allemaal niet waar…

“De geruchtenmolen over en zelfs bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken blijft op volle toeren draaien”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“De lokale nieuwswebsite Trudocs komt opnieuw met heel wat onthullingen. (1)

Waterwinning en de gevolgen

De waterwinning in Heers (Rukkelingen-Loon) staat in voor de drinkwatervoorziening van een deel van Zuid-Limburg.

Een noodzakelijkheid, maar de inwoners uit de omgeving menen ernstige hinder te ondervinden als gevolg van die waterwinning”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Scheuren in de woningen, het brongebied in het Hornebos ligt volledig droog, het moerasgebied is verdwenen, bomen vallen om, etc.: kortom, een vervelende situatie.

Kienavond VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert op vrijdag 29 oktober 2021 een kienavond in het parochiaal centrum Melveren, Melveren-Centrum 60.

"Iedereen is welkom", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, "ook om iets te drinken".

Democratie

Wie intern niet om de democratie geeftverkoopt ze ook daarbuiten klappen

Verbod op vee- en dierenmarkten?

Er zijn gelukkig steeds minder gemeenten, die nog vee- en/of dierenmarkten organiseren. De vraag stelt zich dan ook of er geen totaalverbod moet komen.

De bevolking wordt zich steeds meer en meer bewust van de negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren van deze manier van handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Er zijn het transport en de leefomstandigheden waarin de dieren te koop worden aangeboden. Bovendien geeft dit aanleiding tot impulsaankopen.

Nieuwsbrief nr. 108

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Er gebeuren rare dingen in Sint-Truiden…

“ ‘Plots’ wijzigt er iets op Geopunt Vlaanderen, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, over een gedeelte van het grondgebied van de deelgemeente Duras in Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is het toeval dat dit gebeurd is naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een betoncentrale op diezelfde plaats?
Misschien niet, misschien wel. En wie heeft die wijzigingen aangebracht?

Stalbranden serieus nemen

Stalbranden zijn een probleem, voor de getroffen landbouwers, maar ook voor de dieren.

Op dinsdag 14 september 2021 vond er in Sint-Niklaas andermaal een stalbrand plaats.
Alle 165.000 kooikippen, in drie kippenstallen, kwamen om het leven, uiteraard omdat ze in kooien opgesloten zitten.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw gaat het in 2021 al over de 19de stalbrand.

VOORUIT wil een doorgedreven renovatieplan voor woningen

“Het renovatieritme ligt in Vlaanderen veel te laag.
Enkel via een gecoördineerde en collectieve aanpak kan het Vlaams woningpark klimaatneutraal gemaakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu neemt de Vlaamse regering een aantal beperkte, maar ruim onvoldoende maatregelen qua collectieve renovatie van woningen.”

Vlaams woonbeleid

Het Vlaamse marktmodel van private eigendom en privatisering van grond waarop huren, kopen en bouwen nu al decennia steunt, doet de ongelijkheid toenemen, is onrechtvaardig en niet duurzaam.

Met de pachtwet naar een nieuw landbouwmodel

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams VOORUIT volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de website van het tijdschrift Samenleving en Politiek (SAMPOL).

Hieronder vindt u het artikel.

Pagina's