oktober 2021

Verzuurde chauffeurs

Ik ga ervan uit dat personen, die rijden met een klimaatvriendelijk voertuig zich ook klimaatvriendelijk en hoffelijk in het verkeer gedragen.

Maar let er maar eens op: dat is niet altijd het geval, zij reageren vaak even verzuurd dan chauffeurs met benzine- of dieselwagens. Ook bij hen geven wellicht enkel fiscale voordelen de doorslag.

Terug goed bezig

"Stilaan beginnen heel wat activiteiten te hernemen.
Hopelijk strooit Covid19 met een eventuele vierde golf niet opnieuw roet in het eten", zegt Ludwig Vandenhove.

 

Waar wacht Sint-Truiden op?

“De stad Sint-Truiden scoort zeer slecht in verband met de toegankelijkheid van bushaltes van De Lijn”, zeggen VOORUIT gemeenteraadsleden Hilde Cops-Visser en Ludwig Vandenhove.

“Enkele cijfers:
-aan slechts 6,5% van de haltes in Sint-Truiden kunnen mensen met een rolstoel zonder hulp op de bus (Vlaanderen 12,8%, Limburg 16%);
-aan 21% van de haltes kunnen personen met problemen op de bus mits assistentie (Vlaanderen 29,4%, Limburg 27%);
-5,9% van de bushaltes zijn toegankelijk voor personen met een visuele beperking (Vlaanderen 6,4%, Limburg 11%).

Gemeenteraad Sint-Truiden maandag 25 oktober 2021

“Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 oktober 2021 waren er een aantal belangrijke agendapunten, waar wij als VOORUIT een andere visie over hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Minder dossiertaks betalen

“Samen met een aantal VOORUIT-collega’s (Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Katia Segers, Kurt De Loor en Maxim Veys) had ik een voorstel van decreet ingediend om de dossiertaks in bepaalde omstandigheden bij de aanvraag of bij een beroep voor een omgevingsvergunning te verminderen en/of af te schaffen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 109

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Waterwinning en de gevolgen: het vervolg

“Naar aanleiding van de problemen voor de omgeving van de waterwinning in Heers (Rukkelingen- Loon) heb ik opnieuw een mondelinge vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 27 oktober 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Teveel antibioticagebruik bij dieren?

Uit recente cijfers van AniCura, een Europees netwerk van dierenklinieken en dierenartsenpraktijken, blijkt dat het antibioticagebruik bij kleine huisdieren in België zeer hoog is.
Het zou gaan om vier keer het wereldwijde streefdoel.

Teveel gebruik van antibiotica vergroot de kans op resistentie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik pleit voor een verantwoord antibioticagebruik.

Perikelen lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: het vervolg

“De media gaat nog verder op de mogelijke problemen binnen het korps van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken”, zegt politie- en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Misschien staan we pas aan het begin.

Voor mij telt maar één zaak: dat de echte waarheid boven water komt en dat er echt opgetreden wordt tegen ‘cowboys’ in het korps.

“Ik zal mijn werk als democratische verkozene blijven doen”

Dat zegt politie- en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove na de vergadering van de politieraad Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op dinsdag 26 oktober 2021.

“Het is ver gekomen in onze lokale democratie als politiepersoneel al actie voert, omdat een politieraadslid vragen stelt over een aantal feiten, die zouden zijn voorgevallen in het korps”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ik zal dat blijven doen en verwacht antwoorden op de vragen, die ik gesteld heb.

Wie heeft gelijk? De schepen of de minister?

“Ik heb het over het dossier van het voormalige stort in Melveren (Sint-Truiden)”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik geloof in deze Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Collega gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen) had een extra punt over dit dossier toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 25 oktober 2021.

Leiders

Burgers houden van politici die duidelijk en overtuigd zijn, maar beseffen nu dat ze vooral leiders nodig hebben die hun visies durven bij te stellen.

Structureel ingrijpen binnen de varkenssector

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20 oktober 2021 was er andermaal een debat rond de huidige problemen binnen de Vlaamse varkenssector.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een vraag namens VOORUIT en nam deel aan het debat.

Ludwig Vandenhove: “De actuele problemen binnen de varkenshouderij zorgen momenteel voor moeilijke leefomstandigheden voor de betreffende gezinnen. Het is dan ook logisch dat er pogingen ondernomen worden om de situatie te verbeteren via Europese en/of Vlaamse steun.

Pagina's