augustus 2021

Echte relance of promotiestunt?

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigt een economische en maatschappelijke relance voor Vlaanderen aan na Corona. (1) (2) (3)

Is het een echte relance of is het eerder een promotiestunt?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Audit Vlaanderen over het vaccinatiecentrum en Veerle Heeren: het vervolg

“Ja, ik ga mij houden aan de gevraagde geheimhoudingsplicht rond het rapport van Audit Vlaanderen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar ik blijf het absurd vinden dat zulke informatie niet onmiddellijk publiek zou mogen gemaakt worden, de burger heeft daar recht op. En zoals verwacht, is er ondertussen al heel wat informatie over het rapport naar buiten gekomen.

Plofkippen: wat Nederland kan, kunnen wij ook

In Nederland is er een akkoord dat de supermarkten eind 2023 stoppen met de verkoop van plofkippen. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wat Nederland kan, moet in België en Vlaanderen ook kunnen.”

Plofkippen zijn vleeskuikens, die op zes weken tijd worden vetgemest tot twee kilogram.
Ze leven op een zeer beperkte oppervlakte en komen nooit buiten.
Deze aanpak gaat helemaal in tegen het dierenwelzijn.

U zelf

Ge moet aan u zelf genoeg hebben, dan vindt ge al het nodige en overschot.

Een gemeenteraadslid mag alles weten en zeggen

Er is nu weer commotie in Sint-Truiden over het rapport van Audit Vlaanderen rond de werking van het vaccinatiecentrum en de rol van CD&V burgemeester Veerle Heeren daarin.
Mag het in een publieke vergadering besproken en bediscussieerd worden of niet?

Nieuwsbrief nr. 98

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Eén op de zeven winkels in Limburg staat leeg

“In Limburg staan er 2.233 handelspanden leeg op een totaal van 16.457 of bijna één op de zeven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“In Sint-Truiden is 13,6 procent leegstand of 144 panden. (1)

In de meeste andere gemeenten moeten eigenaars van die leegstaande handelspanden belastingen op leegstand betalen.

Aantal meldingen van dierenmishandeling neemt toe

“Dat dierenmishandeling toeneemt, is een slechte zaak.
Dat het aantal meldingen van dierenmisbruik en/of -verwaarlozing toeneemt, is dan weer een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op via een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, aldus Ludwig Vandenhove.

Belastingaanslag op onbebouwde percelen: veel vragen rond

De stad Sint-Truiden heeft recent de belastingen op onbebouwde percelen voor 2020 uitgestuurd naar de betrokken gezinnen en personen. Maar er zijn heel wat zaken onduidelijk.

Audit vaccinatiecentrum Sint-Truiden: gemeenteraad heeft daar recht op

Dat zeggen VOORUIT-fractieleider Gert Stas en VOORUIT gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het rapport van Audit Vlaanderen over het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden naar aanleiding van de betrokkenheid van CD&V burgemeester Veerle Heeren is overgemaakt aan onder andere gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans”, zegt Ludwig Vandenhove.
Die audit wordt precies aan hem overgemaakt met de bedoeling dat hij de gemeenteraad informeert. Voorlopig is hij dat echter niet van plan.
Kan niet voor VOORUIT Sint-Truiden.” (1)

War on drugs

Natuurlijke cannabis heeft nog nooit één mensenleven bedreigd, maar goedkope synthetische imitaties worden steeds populairder en daarbij kan veel mislopen

Wie heeft het nu nog niet begrepen?

“Ik heb het over het recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De klimaatverandering is niet meer tegen te houden en beïnvloedt elke regio op aarde. (1) (2) (3)

We zitten er middenin, het moet hier en nu gebeuren.
Hittegolven, bosbranden, droogte, zware tegenval en overstromingen staan ons te wachten voor zover ze er nu nog niet zijn.

Veréénvoudig België: voorbeelden genoeg

“België moet (opnieuw) éénvoudiger. En dat betekent minder structuren, (opnieuw) meer federale aansturing.
We hebben behoefte aan een sterkere federale staat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De recente voorbeelden en bewijzen zijn er.
Eerst de Covid-19 crisis, nu de gevolgen van de wateroverlast in Wallonië
.

Het is aan de federale regering om daar de nodige conclusies uit te trekken als ze werk maakt van een nieuwe organisatie van België.
Dat is alleszins de ambitie tegen de parlementsverkiezingen van 2024. (1)

Pagina's