april 2021

Blijven doorgaan voor één regio

Het Belang van Limburg meldt vandaag dat er nog geen definitieve beslissing zou zijn over de indeling van de provincie Limburg in 3 regio ’s in het kader van de Vlaamse regioverdeling. (1)

Leidingstraat Antwerpen-Ruhr: goed over nadenken

Er zijn plannen voor een 45 meter brede leidingstraat van ondergrondse pijpleidingen - minstens een meter diep op een afstand van 5 meter van elkaar - vanuit Antwerpen tot de Ruhr. Deze leidingstraat passeert ook Limburg op heel wat plaatsen in 18 gemeenten en zal beschermde natuurgebieden, woongebieden en industriegebieden doorsnijden. (1) (2)

Nog veel werk aan de winkel

“Qua aanpak van de discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is er nog veel werk aan de winkel”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik heb er recent Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers nog eens over ondervraagd.

Het gaat over het vervolg op mijn schriftelijke vraag inzake de resultaten van de doctoraatsthesis van doctor Laura Westerveen inzake de ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbrief nr. 82

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Gezond verstand

In de politiek zou telkens de eerste reactie ingegeven moeten worden door gezond verstand.

Heb ik dat altijd gedaan? NeenOok dat is eigen aan de politiek.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van 23 april 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Titel van de bijdrage: ‘Vooruit: “Socialistische visie op landbouw dringt zich op”’.

“De bedoeling van ons artikel-samen met Ward Van Hassel (fractieadviseur Vlaams parlement VOORUIT)- in Samenleving & Politiek (SAMPOL) is zoveel mogelijk in gesprek en debat te treden met de landbouwsector over onze toekomstvisie op landbouw”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de bijdrage.

Domein Terbiest moet groene long blijven

Het domein Terbiest van GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap staat publiek te koop. (1)
Wie zal het kopen?

Het domein Terbiest mag niet verdwijnen als groene long in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Als we het ernstig nemen met het klimaat- en biodiversiteitsbeleid moeten we er als (lokale) overheid alles aan doen om zulk een domein groen te behoudenOf gaan we dat laten vol bouwen?

We hebben het altijd maar over dat de politiek moet durven vooruitkijken, moet durven denken op lange termijn en/of moet durven investeren in de toekomst. Wel, duidelijk kiezen voor het behoud van deze groene long is echt vooruitkijken, dat gebied mag niet verloren gaan.

Weer niks!

Op woensdag 21 april 2021 is de VOORUIT-resolutie rond het Mercado Común del Sur (Mercosur)-handelsakkoord (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) met de Europese Unie (EU) nog maar eens weggestemd.

Subsidies: niet elke gemeente of stad is Antwerpen

Elke dag in het nieuws: het dossier van Lets Go Urban (LGU) met het gezicht van de organisatie Sihame El Kaouakibi.

Voor heel wat collega’s is dat blijkbaar een aanleiding om alle overheidssubsidies aan alle organisaties in twijfel te trekken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Voor mij niet: het is niet omdat Antwerpen zijn werk niet goed doet dat andere gemeenten of steden dat niet doen en/of dat verenigingen en hun talrijke vrijwilligers moeten ‘gebrandmerkt’ worden.

Bijzondere veldwachters verdienen meer respect

“Mijn idee over bijzondere veldwachters: ofwel worden ze ernstig genomen qua handhaving in de OPEN ruimte en krijgen ze een welomschreven taakomschrijving, ofwel wordt het statuut afgeschaft.
Voor alle duidelijkheid: ik ben voor de eerste optie.

Roger Raveel, een retrospectieve

Roger Raveel werd 100 jaar geleden geboren.
Naar aanleiding daarvan wordt een grote retrospectieve georganiseerd in het Paleis voor Schone Kunsten, Bozar, Ravensteinstraat 23 in Brussel.

“Mijn echtgenote Sonja en ik bezochten op zaterdag 17 april 2021 de expositie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Extreem-rechts en media

Als je een extreem-rechts politicus anders behandelt, zal hij opperen dat hij democratisch verkozen is. Maar democratie is ook een waardensysteem. Wie dit niet respecteert mag aan de kant worden gelaten.

Teken de petitie van Natuurpunt

“Landbouw en natuur moeten niet tegengesteld zijn aan elkaar, integendeel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Daarom steun ik de petitie van Natuurpunt ‘Levend Land’.

Pagina's