maart 2021

Primaten/Apen op pensioen: ocharm…

“Wat gebeurt er met primaten/apen, die niet meer nuttig zijn voor dierproeven?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.
“Ze worden officieel ‘gepensioneerd’.
Regelmatig krijg ik hierover niet zo fraaie informatie van de dierenrechtenorganisatie ‘Animal Rights vzw’”.

De fundamentele oplossing is dierenproeven uit faseren en volop zoeken en werken aan alternatieven. Maar Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts wil zo een stop voorlopig niet overwegen.

‘Oorlog’ tussen Annelies Verlinden en Zuhal Demir?

“Ik heb de indruk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Beide ministers - Annelies Verlinden, federaal (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), Vlaams - willen gemeenten en politiezones meer mogelijkheden bieden qua bestuurlijke handhaving en qua aanpak van de georganiseerde misdaad.
Beiden zien Limburg als een goed voorbeeld.

Data-economie en artificiële intelligentie (AI): aandacht graag!

Steeds meer data en artificiële intelligentie (AI) zijn elementen, die eigen zijn aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Ook de gemeenten zullen daar meer en meer mee geconfronteerd worden. Ik vind dan ook dat zij daarin moeten ondersteund worden door de Vlaamse overheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde er een vraag over aan minister-president Jan Jambon op dinsdag 10 maart 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.”

De fameuze avondklok

“Straf: heel het voorbije weekend gepalaver en ‘getoeter’ in de media van politici van diverse partijen over de avondklok. Maar ik stel vast dat het eventueel afschaffen ervan door geen enkele partij is ter sprake gebracht tijdens het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van afgelopen vrijdag 5 maart 2021”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Dat is tegenwoordig de politiek: grote verklaringen om liefst uitgebreid mee in de media te komen, maar ondertussen geen voorstellen doen daar waar het moet gebeuren.

Geld te veel?

“Heeft de stad Sint-Truiden geld te veel?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“Als ik de financiële situatie bekijk, zou ik zeggen NEEN.
Als ik zie hoe slordig omgegaan wordt met het innen van sommige belastingen, zou ik zeggen JA.

Na Corona: minder werk, meer welzijn

Het is tijd voor “de Grote Herstelling”: een kleinere economie, met minder werk en meer welzijn. We graven te veel en we werken te veel. 

Verbod op onverdoofd ritueel slachten: de geschiedenis

In het magazine voor de Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-leden (lente, 1ste trimester 2021) wordt een overzicht gegeven van 25 jaar ‘strijd’ voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. (1)

“Ja, ik kom daar ook in voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik heb in 2006 in de Senaat zelfs het eerste wetsvoorstel rond dit thema ingediend, samen met collega Jean-Marie Dedecker.”
Jean-Marie Dedecker behoorde toen nog tot Open Vld.

Soms is het goed om de geschiedenis nog eens op te lijsten.

Discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Doctor Laura Westerveen heeft haar doctoraatsthesis aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gemaakt rond de ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

De Voorzorg

“Twee personeelsleden van de mutualiteit De Voorzorg worden beschuldigd van corruptie en witwaspraktijken. (1)
Natuurlijk word ik daar veel over aangesproken”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik neem in deze de houding aan, die ik in afwachting van een proces altijd en in alle dossiers aanneem: iedereen is onschuldig totdat zij/hij veroordeeld is. Als betrokkenen schuldig bevonden worden, moeten en zullen ze wel gestraft worden.

Het Limburgs Agro Platform

Het Limburgs Agro Platform heeft een aantal voorstellen gedaan rond de toekomst van de landbouw in Limburg.

Gebreken databank DogID oplossen

In Vlaanderen moet elke hond over een chip beschikken, zodat zij/hij geïdentificeerd kan worden.
De gegevens van de gechipte en geregistreerde honden worden verzameld in een centrale databank DogID, die werkt voor de drie gewesten (Brussel, Wallonië en Vlaanderen).

Kleine zelfstandige

Met de nieuwe organisatie van de sp.a, binnenkort Vooruit, zonder vaste medewerker, voel ik mij als parlementair eerder een kleine zelfstandige, die alles -alleszins veel- zelf moet doen.

Het thuiswerk in deze Covid-19-tijden, zo alleen op mijn bureel, maakt dat gevoel nog sterker.

Gratis naar het containerpark: en gezinnen zonder auto?

In Sint-Truiden mag van dinsdag 9 tot en met 27 maart 2021 kosteloos grofvuil naar het containerpark gebracht worden? Maar wat met personen en gezinnen zonder auto?

"Steeds worden er bepaalde groepen vergeten bij de dienstverlening in Sint-Truiden.

Pagina's