maart 2021

Mobiele slachtinstallaties

“Dieren zien veel af door het transport naar slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Mobiele slachtinstallaties zouden daar veel kunnen aan verhelpen.

Maar in Vlaanderen staan we daar helemaal nog niet ver in.
Verder onderzoek en een mentaliteitsverandering kunnen bijdragen
aan meer mobiele slachtinstallaties.
Het zou goed zijn voor het dierenwelzijn.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de  vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw met een bijdrage over de verstrenging van de afstandsregels voor pluimveestallen. (1)

Hieronder vindt u het artikel.

 

Terugkomen op afspraken

“Dat is wat het stadsbestuur van Sint-Truiden weer doet.
Nu in verband met het gratis naar het containerpark mogen brengen van grofvuil”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Mestfraude streng aanpakken!

Enkele weken geleden zijn er grote politieacties geweest bij mestverwerkingsbedrijven in het kader van een onderzoek naar mogelijke mestfraude.

“Het onderzoek gaat onder andere over de export van grote niet-geregistreerde hoeveelheden mest, het eventueel manipuleren van analyse -resultaten van stalen van mest en het niet aangeven van afvalstromen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen kampt met een ernstig mestoverschot.
Deze wanpraktijken zetten nog meer druk op de natuur en dragen sterk bij aan de dalende waterkwaliteit in landbouwgebied
.

Graven van oud-strijders verdienen bijzondere aandacht in gemeenten

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester van Sint-Truiden heb ik in het beleid steeds heel wat aandacht geschonken aan herinneringseducatie en aan de oud-strijders”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wij moeten vooral de jongere generatie blijven wijzen op de gruwelijkheden van beide wereldoorlogen hier bij ons en op  de talrijke plaatsen in de wereld waar dat oorlogsgeweld spijtig genoeg nog steeds zeer actueel is.

Werken Schulensmeer vorderen goed

Ik ben de voorbije weken enkele keren gaan wandelen aan het Schulensmeer om mij te kunnen vergewissen in welke mate de werken in het kader van Life Delta vorderen.

Enkele weken geleden, op vrijdag 26 februari 2021, ben ik gaan wandelen met onder andere Piet Rymen, voorzitter van de vzw Vrienden van het Schulensbroek.
Op vrijdag 19 maart 2021 ging ik op stap met Jos Eykens, voorzitter van de vzw Verenigde Vissers Schulensmeer
”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: samenwerken, niet fusioneren!

De eventuele fusie van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is deze week weer actueel geworden met de aangekondigde samenwerking tussen de politiezones Tongeren-Herstappe en het kanton Borgloon. (1) De fusie van de politiezones Zuid-Limburg is nochtans geen goed idee.

Fusies, of het nu over gemeenten of politiezones gaat, zijn politiek nooit neutraal. Bovendien gaat het vaak over een aantal personen, die ze zien passen in hun eigen ambities.

sp.a wordt VOORUIT

Vandaag wordt sp.a officieel VOORUIT. De partij wordt een beweging en mikt ook op wie zich niet thuis voelt in de politiek.

Het is geen eindpunt van onze vernieuwingsoperatie, wel de start.


 

VOORUIT

VOORUIT, de socialistische beweging, sp.a (Socialistische Partij. Anders), SP (Socialistische Partij), BSP (Belgische Socialistische Partij): natuurlijk kijk ik met enige nostalgie terug na zoveel jaren lidmaatschap en militeren.

De naam is belangrijk, de inhoud is dat des te meer voor mij. En die inhoud verandert voor mij niet als (oude) SOCIALIST.

Leve VOORUIT, de socialistische beweging, leve het Socialisme!

Audit Vlaanderen niet mals voor stadsbestuur Sint-Truiden

“Audit Vlaanderen legt een aantal belangrijke pijnpunten bloot bij het huidig stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Over een aantal items volgt Audit Vlaanderen ons als sp.a in onze commentaar en beschouwingen.

Vooral de financiële dienst en de manier waarop aanbestedingen en aankopen gebeuren, krijgen heel wat punten van kritiek.
Bij de rol van de externe bemiddelaar stellen wij ons al lang vragen en Audit Vlaanderen geeft ons daarin gelijk
.

Nieuwsbrief nr. 77

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

‘Versoepelde’ afstandsregels voor pluimveestallen verstrengd

“Voormalig landbouwminister Joke Schauvliege heeft diverse vergunningen van veestallen afgeleverd en/of laten passeren op basis van een ministerieel besluit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met alle gevolgen voor het leefmilieu, het klimaat en de omgeving.

Wat met de ‘harde sporten’?

“Geen ‘harde sporten’, zoals motorcross, meer in Vlaanderen?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ik baseer mij op een uitspraak van de Raad van State in verband met de vergunning voor de exploitatie van het motorcrosscircuit ‘Hondapark’ in Olmen.
Deze uitspraak dreigt gevolgen te hebben voor alle ‘harde sporten’ in Vlaanderen, zoals motorcross, karting, rallycross, etc.

Pagina's