augustus 2020

Zomerscholen: goed, maar…

“De zomerscholen zijn volgens sommigen een succes. (1)(2)
Ik blijf er met de nodige nuance en vragen naar kijken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De aantallen: 170 zomerscholen, 782 zomerklassen, meer dan 10 000 leerlingen.
De interesse was groter dan het aanbod.

Een grondige evaluatie dringt zich op: wetenschappelijk, pedagogisch en politiek.
Laten we daar maar eens een echt debat aan wijden in het Vlaams parlement”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hoop

Hoop is niet de overtuiging dat het beter wordt, hoop is de overtuiging dat je het goede doet, ongeacht de uitkomst.

Ik ben tevreden!

Dat zegt Ludwig Vandenhove over het feit dat de traditionele Augustuskermis in aangepaste versie toch kan doorgaan in Sint-Truiden ondanks Covid-19.

“Ik heb er de laatste maanden en weken genoeg voor gepleit, zowel in het Vlaams parlement, als in Sint-Truiden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Een goede beslissing van het stadsbestuur.”

Er komen 72 attracties op de Veemarkt in een afgesloten zone met maximum toegang voor 400 bezoekers.
Er is vrijstelling van het standgeld en er wordt 15 000 euro voorzien om een deel van de kosten te vergoeden.

Nieuwsbrief nr. 47

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Belangenvermenging N-VA schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in Sint-Truiden?

“Strikt juridisch niet, politiek deontologisch wel voor mij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dit soort situaties zouden we moeten vermijden in Vlaanderen.

Jelle Engebosch is schepen van ruimtelijke ordening in Sint-Truiden en heeft een aantal functies in de sociale woningsector namens de stad, maar runt tevens een immobiliënkantoor.
De vorige legislatuur was er een gelijkaardige situatie met Open Vld schepen Pascal Vossius.
Dit soort situaties doet de politiek geen goed.”

Ook bewoning in handelsstraten in Sint-Truiden?

“Een goede suggestie van een inwoner en eigenaar uit de Stapelstraat” (1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik vind het een waardevol voorstel, waar we als politiek rekening moeten mee houden.

Het gaat om een te respecteren visie van een individuele inwoner, die als eigenaar ook bepaalde economische belangen heeft. Maar daar is niets mee. Democratische verkozenen daarentegen moeten altijd proberen het algemeen belang te laten primeren.

Limburgse onderwijsproblemen moeten specifiek aangepakt worden

“Limburg heeft specifieke problemen qua onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wie dat ontkent, ontkent het licht van de zon.

Maar blijkbaar is Vlaams Vicepresident en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts het niet eens met deze stelling.
Ik heb hem hierover mondeling al eens ondervraagd.
Volgens hem is er zelfs geen relatie tussen onderwijskansen en bepaalde indicatoren qua armoede.

PLOT moet blijven

“Ik blijf er grote voorstander van dat de provinciale veiligheidsscholen blijven bestaan, zoals in Limburg Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburgers proficiat!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove over de 38 500 bezwaren - een recordaantal voor Vlaanderen - tegen de plannen om 23 hectaren te ontbossen van het natuurgebied De Groene Delle. (1)

Daar zal in Brussel niet naast gekeken kunnen worden”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het gaat om een petitie van 34 000 handtekeningen en 4 500 individuele bezwaren en handtekeningen.
De meeste bezwaren gaan over het behoud van de Groene Delle.
Deze aantallen geven een goed gevoel in deze tijdsgeest van toenemend individualisme.

Vlaams Belang

Dat Tom Van Grieken als gematigd geldt, zegt veel meer over de evolutie van de samenleving dan over die van het Vlaams Belang (VB).

Stad laat zwembadpersoneel verdrinken

Dat is de titel van een persbericht van sp.a Sint-Truiden naar aanleiding van de privatisering van het stedelijk zwembad in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel in Het Belang van Limburg. (1) 

Stad laat zwembadpersoneel verdrinken

Deadline voor zwembadpersoneel overschreden  

Nog geen handalcoholgel voor thuiszorg, ondanks belofte Vlaanderen

“Niet te geloven”, zeggen Ingrid Erlingen, schepen en voorzitter Bijzonder Sociaal Comité in Dilsen-Stokkem en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger (beiden sp.a).

Ondanks alle beloften van bevoegd minister Wouter Beke en ondanks alle aanbevelingen van de specifiek opgerichte Corona-commissie in het Vlaams parlement, is er nu nog steeds niet voldoende handalcoholgel beschikbaar voor de thuiszorg.”

Dat blijkt uit mailverkeer tussen het lokale bestuur van Dilsen-Stokkem en de Vlaamse administratie (zie hieronder).

Schulensmeer: een ongelukkige situatie

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove over de huidige situatie rond de werken aan het Schulensmeer.

Wat is de toestand?
De geplande werken in het kader van Life Delta liggen stil, omdat de vzw Bescherm Bomen en Natuur de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gedagvaard heeft in kortgeding in verband met de plannen qua herinrichting.
De zaak zal gepleit worden op dinsdag 8 september 2020 voor de Rechtbank van eerste Aanleg van Hasselt. (1)

Pagina's