april 2020

Kapitalisme

Is deze Coronacrisis net niet een gevolg van het kapitalistisch systeem? Deze Coronacrisis kan, neen moet dan ook bijdragen tot het inzicht dat het kapitalistisch systeem niet zo zaligmakend is zoals sommigen het altijd voorstellen.

Bijsturingen zijn meer dan ooit nodig, de ontsporingen moeten er echt uit.

Coronacrisis: mogelijkheden voor de sociale economie?

Zijn we voor de productie van een aantal goederen en middelen niet te fel de internationale markt opgegaan?

Persoonlijk is dat altijd mijn visie geweest. Maar nu in deze Coronacrisis wordt dat eerder algemeen ervaren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Het tekort aan mondmaskers is daar spijtig genoeg het meest uitgesproken voorbeeld van. Maar ook de handschoenen en de voorschoten in de verzorgingssector worden in één adem genoemd.
Ongetwijfeld zijn er nog andere producten.

Over roofvogels en (reis)duiven

De laatste tijd doen er zich meer en meer situaties voor, waarbij roofvogels (reis)duiven doden.
Dat leidt in een aantal situaties tot verwijten van duivenliefhebbers aan natuurbeschermers of vice versa.

“Ik roep op tot gezond verstand.
Beide groepen moeten met elkaar spreken en de ministers Zuhal Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en Ben Weyts van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand moeten hier een bemiddelende rol in spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger.

Elektronisch stemmen: historisch?

Op woensdag 1 april 2020 heeft het Vlaams parlement voor het eerst elektronisch gestemd.

In plaats dat ik op mijn plaats zat in het Vlaams parlement, heb ik van thuis uit, van achter mijn bureel in Sint-Truiden, gestemd”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Historisch? Ja, iets wat de eerste keer gebeurt, is altijd historisch, dus.

Draaiboek voor strijd tegen eenzaamheid

“Als sp.a Sint-Truiden pleiten wij al enkele jaren voor een specifiek beleid rond éénzaamheid”, zeggen gemeenteraadsleden Hilde Cops-Visser en Ludwig Vandenhove.

“De CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie heeft in de persoon van Pascal Monette zelf een schepen van éénzaamheid aangeduid.

Sp.a Sint-Truiden pleit voor een Coronacheque

Nu de gevolgen van de aanhoudende maatregelen omwille van Corona steeds duidelijker worden, dreigt net die groep, die het voor de crisis al moeilijk had, nu helemaal kopje onder te gaan.

Kleine(re) zelfstandigen, al dan niet in bijberoep, flexi-jobbers, studenten, die bijklussen, wie moet rondkomen van het bestaansminimum: ze komen allemaal het eerst in de problemen.  Als je bijvoorbeeld als alleenstaande met een laag loon terugvalt op technische werkloosheid, op 70% van je loon, kan dat voldoende zijn om zwaar in de problemen te komen.

Moet politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerkerken fusioneren?

“Wat sp.a Sint-Truiden en mijzelf betreffen niet”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wel samenwerken, maar niet fusioneren.”

Hieronder vindt u een analyse, die Ludwig Vandenhove gemaakt heeft van de studie, die door de Universiteit Gent is uitgevoerd.

Waarom tewerkstelling in de gezondheidszorg niet openstellen voor asielzoekers?

Er verblijven heel wat asielzoekers in België, die een hogere of universitaire opleiding hebben, ook in de medische sector.

Waarom die mensen niet inschakelen in de Belgische gezondheidszorg?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nu zeker in deze Coronatijden, maar anders ook. Immers, de gezondheidszorg kampt sowieso met personeelstekorten.

Socialistische maatschappij

In deze Coronacrisis komen we meer dan ooit dichter bij een Socialistische maatschappij. (1)

Solidariteit, overheidsingrijpen, een sterke overheid, die optreedt en de economie probeert draaiende te houden, een sterke en goede gezondheidszorg, minder CO2, banken, die hun beleid (hopelijk!) aanpassen, betere en gezondere lucht, minder auto’s, meer mensen te voet en met de fiets, etc.

Hopelijk vergeet de bevolking het niet als eens de Coronacrisis voorbij is.

Pagina's