april 2020

Nieuwsbrief nr. 28

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

Hoe zou het anders kunnen? Hij handelt over Covid-19.

U kan hem hieronder lezen.

Een schande!

“Op een schriftelijke parlementaire vraag van mij, antwoordt minister voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts dat hij geen zicht over het  aantal incassobureaus (en voor welke bedragen) in het Vlaams onderwijs”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Luisteren naar wetenschappers

Het is goed dat de politiek en de bevolking nu aandacht hebben voor wat de wetenschappers zeggen.

Hopelijk blijft dat zo als Corona achter de rug is, onder andere qua biodiversiteit en klimaat. (1)

Voor de allerzwaksten!

“Politici blijven aan het werk. Alleszins ik toch”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Dat belet niet dat we nu weer het onderwerp bij uitstek zijn van een aantal populisten, die vinden dat ze onze wedde, al dan niet gedeeltelijk, moeten inhouden. (1)”

“Als je dicht bij de mensen staat, krijg je nu evenzeer als in andere periodes allerlei vragen en situaties binnen met de bedoeling er iets aan te doen.
Een concreet voorbeeld: de tussenkomst in kosten voor verwarming, elektriciteit en water voor personen , die technisch werkloos vallen.

Burgerzin!

Zou de burgerzin nu toenemen tijdens deze Coronacrisis?
Ik hoop het, maar …

“Als je de solidariteit ziet met de talrijke families of personen, die getroffen worden door Covid-19 (ziekte of zelfs overlijden), zou je zeggen van wel. En zeker als je de solidariteit vaststelt voor al die personen, die ons door deze crisis heen moeten helpen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

De tweede ronde van de subsidieverdeling van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking is achter de rug.

Limburg komt er weer slecht uit”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking bestaat sedert januari 2019.
De Vlaamse overheid geeft tweemaal per jaar subsidies voor bovenlokale projecten.

Lenen aan 0,00 %

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden klopt zichzelf op de borst in volle Coronatijden, omdat ze leningen hebben kunnen herschikken voor 3 jaar ten belope van 6,7 miljoen euro.
Dat blijkt alleszins uit een persbericht.

Globaal crisisplan: JA!

"De PS bijt de spits af met een globaal crisisplan van 125 maatregelen voor in het na-Corona tijdperk. (1)
Het eerste LINKSE plan, een goede zaak", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Soms

Soms volstaat het niet om ons uiterste best te doen. Soms moeten we doen wat nodig is.

Natuur en Bos: personeel 14,5 % naar beneden in 10 jaar tijd

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove aan minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir. 

"In 10 jaar tijd is het aantal personeelsleden bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedaald met 14,5 %", zegt Ludwig Vandenhove.
"Op 1 januari 2011 waren er 805 personeelsleden in dienst, op 1 januari 2020 nog 688.
Voor de boswachters zijn de cijfers 117, respectievelijk 84. Dus nog een sterkere daling met 28,2 % op het terrein."

Wel de voordelen, niet de nadelen

“Met deze Coronacrisis wordt het heel duidelijk: de profvoetbalclubs willen wel genieten van alle sociale voordelen voor hun spelers en hun personeel, maar er veel minder voor betalen dan andere werkgevers en bedrijven”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Weer duidelijk waar de prioriteiten van de N-VA liggen

Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft ervoor gepleit dat de kustgemeenten de families en personen, die nu geen gebruik kunnen maken van hun tweede verblijf, een waardebon zouden moeten geven ter compensatie. (1)

Voilà, weer maar eens duidelijk waar de prioriteiten van de N-VA liggen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Zouden we in deze tijden nu niet eerst denken aan al die personen en families, die het echt moeilijk hebben?

5G: moet dat echt?

“Ik begrijp de reactie van een aantal Waalse burgemeesters op de uitrol van 5G door telecombedrijf Proximus” (1), zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Er zijn heel wat vragen over de gevolgen van 5G voor de gezondheid van de burgers.
Het is belangrijk dat deze eerst grondig uitgeklaard worden. Bovendien is het daarna aangewezen, als 5G zou worden uitgerold, dat er een goede, officiële informatie en communicatie komt vanuit de overheid.

Pagina's