april 2020

Nieuwsbrief nr. 30

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Als eerste het vuur in…

De eerste ‘fysieke’ commissievergadering in het Vlaams parlement zal doorgaan op dinsdag 12 mei 2020.
Het gaat over de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Ik moet dus als eerste het vuur in, vermits ik effectief lid ben van die commissie”, zegt Ludwig Vandenhove.
Typisch iets voor een echte soldaat.

‘Vuur’ en ‘soldaat’, grapje natuurlijk .
Ik hoop dat we nog kunnen en mogen lachen ondanks Covid-19.”

Hieronder vindt u het Belga-bericht.

Teamwork: ‘Ook werknemers van maatwerkbedrijven krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering’

Dienstbetoon blijft nuttig.
Mensen kaarten iets aan en je probeert dat als politicus aan te pakken, bijvoorbeeld door het in een wetsvoorstel of voorstel van decreet te gieten.

Zo is het gebeurd met de werknemers van maatwerkbedrijven, die nu ook recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. (1) En zo eveneens op een tussenkomst in de kosten voor verwarming, elektriciteit en water vanuit Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Het zijn de Walen weer…

Zelfs in deze Coronatijden gaat het aanduiden van een zondebok door. Neen, ik heb het niet over China, vleermuizen of schubdieren, maar over de Walen.
Op woensdag 22 april 2020 was het zelfs een paar keer prijs tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement. (1)
Van een partij als het Vlaams Belang kunnen we niet anders verwachten, maar zelfs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts alludeerde er enkele keren op.

Voor elke Truienaar een mondmasker?

“Als het van ons als sp.a afhangt wel. Dan krijgt elke inwoner van Sint-Truiden een gratis mondmasker in de strijd tegen Covid-19”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Fractieleider Gert Stas heeft dit punt toegevoegd aan de online gemeenteraadszitting van maandag 27 april 2020.

Hieronder vindt u de perstekst.

Kampeerterreinen (in Limburg) niet vergeten

Alle economische sectoren hebben het moeilijk als gevolg van Corona. Maar de ene sector kan al wat beter lobbyen dan de andere.

“Neem nu bijvoorbeeld de sector van de kampeerterreinen, die eveneens in Limburg belangrijk is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Zij zijn onderdeel van de globale toeristische, recreatieve en horecasector, maar worden vaak vergeten. Ook nu in de mediastorm, die ons dagelijks overspoelt rond het gefaseerd heropstarten van het economisch gebeuren.

Verenigingen steunen of stadskas leeg?

Verenigingen dragen eveneens de gevolgen van Covid-19.

“Natuurlijk gaan de volksgezondheid, de personen, die het moeilijk hebben en de sociaal -economische situatie voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar parallel of daarna moeten we ook aandacht hebben voor het verenigingsleven.

New Deal

Een Green New Deal of een Social New Deal?

Dat is geen keuze: de Green New Deal moet onderdeel zijn van een globale Social New Deal.

Technische werkloosheid bij openbare besturen: geen voorstander

Er zijn in deze Coronatijden heel wat openbare besturen, die, net zoals de privé -sector, gebruik maken van het systeem van technische werkloosheid met als argument overmacht.

Ik vind dat geen goede zaak”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik sta daar op het standpunt van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD), Lokale en Regionale Besturen (LRB), waar ik al jaren lid van ben.

Evaluatie SERV begrotingsbeleid Vlaamse Gemeenschap

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 3 maart 2020 in het Vlaams parlement ging  het over het Vlaams begrotingsbeleid.

Enerzijds was er de gedachtewisseling over het monitoringrapport van de Vlaamse regering over de uitvoering van de begroting 2019. Anderzijds was er de evaluatie door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van het begrotingsbeleid 2020 van de Vlaamse Gemeenschap.

Na Corona?

Het afgelopen weekend waren we vijf weken na de afkondiging van de lockdown als gevolg van Covid-19.

“Ik begrijp dat het teveel wordt voor de bevolking en zeker voor bepaalde specifieke bevolkingsgroepen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Niet in het minst voor hen, die het op het ene of het andere vlak moeilijk hebben.
Laten we ze maar de sociaal zwakkeren noemen om niemand te vergeten.

Corona-maatregelen Vlaamse regering: budgettaire gevolgen

Onmiddellijk na de aankondiging van de eerste maatregelen als gevolg van Covid-19 heb ik als effectief lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (1) van het Vlaams parlement een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele over de budgettaire consequenties voor 2020 en voor de volledige legislatuur.

Haat

Haat is geen emotie, maar een medische aandoening.

Ik wil een medisch model bouwen rond haat, op basis van harde data. Zoals we een ziekte beschrijven om ze te genezen. Haten is even ongezond als roken

Pagina's