april 2020

Nieuwsbrief nr. 31

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

De Vlaamse begroting na Covid-19

Op dinsdag 28 april 2020 gaf minister voor Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een eerste toelichting in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van de gevolgen van Covid-19 voor de Vlaamse begroting en de meerjarenplanning.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove volgde de Commissie online.

“De minister heeft een goed overzicht over de diverse bevoegdheden gegeven. En natuurlijk is dit een voortschrijdende situatie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Ontgrinding in Ophoven (Kinrooi): akkoord met natuurverenigingen

“De natuurverenigingen Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel zijn terecht ongerust over de aangekondigde ontgrinding in Ophoven (Kinrooi) na het gepubliceerde project-milieueffectenrapport (MER) van het ontginningsbedrijf Steengoed Projecten” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vijand

Je eigen vijand zijn is de garantie elke slag te winnen.

Ongehoord!

Teksten zonder reden en zonder een gedegen uitleg vanuit het beleid zomaar laten verwijderen van sociale media, in dit geval van de Instagramaccount van de dienst Jeugd van Sint-Truiden.
Dat is gebeurd met een tekst van Mo Bouzouf, voormalig voorzitter van de Jeugdraad Sint-Truiden, toen hij voor één dag de Instagram van de Jeugddienst mocht overnemen.

Dat kan niet vanuit het standpunt van vrije meningsuiting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Waar gaan we naartoe?

Zelfs dat zijn politieke spelletjes in Sint-Truiden

Wij dienen als sp.a een bijkomend agendapunt in voor de onlinegemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 27 april 2020 met het voorstel om aan elke inwoner gratis een mondmasker te bezorgen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op vrijdag 24 april 2020 (later!) om dat effectief te doen. (1)

Dat zijn de feiten.

Trud ‘Or belasting niet kwijtgescholden voor 2020

Dat was alleszins het antwoord van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid op het voorstel van sp.a gemeenteraadslid Filip Moers.
De sp.a fractie had dat punt toegevoegd aan de gemeenteraad van maandag 27 april 2020. (1) (2)

“De meerderheid bij monde van schepenen Jos Pierard (Open Vld) en Jo François (N-VA) lieten niet echt in hun kaarten kijken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ik was verontwaardigd!

“Ja, ik was verontwaardigd”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb het over de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 11 maart 2020 in het Vlaams parlement.
Er was toen een hoorzitting over ‘Innovatie in de landbouwsector, kansen, bedreigingen en vragen uit de praktijk’.

Gezonde natuur is een basisrecht

BirdLife International en Natuurpunt roepen de Verenigde Naties (VN) op om een extra artikel toe te voegen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat recht zou geven op een gezonde natuurlijke leefomgeving.
Er is een petitieactie gestart.

In deze Coronatijden wordt nog meer duidelijk dat de bevolking behoefte heeft aan groen en natuur zo dicht mogelijk bij huis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Het is een belangrijk element voor de fysische en psychische gezondheid van elke burger.

Virologen en politici

Nu krijgen niet enkel de politici ‘het tegen hun voeten’ van de bevolking, maar ook de virologen.
Nu zijn de wetenschappers mee het vuil van de straat, het is eens iets anders.

Wat zou er komen van onze maatschappij  als diegenen, die altijd aan de kant staan te roepen en het altijd beter weten, het voor het zeggen zouden hebben? Ik durf er niet aan denken.

Mondmaskers voor elke Truienaar

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden heeft beslist om aan elke inwoner een mondmasker te bezorgen.

Een goede zaak dat het college van burgemeester en schepenen ingaat op het voorstel van de sp.a fractie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht van fractieleider Gert Stas.

‘Meer vrouw op straat’

‘Meer vrouw op straat’ is een programma dat gedurende 8 weken te zien was op CANVAS.
De bedoeling is meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen te krijgen.

“Sofie Lemaire ging op zoek naar vrouwen uit de recente en niet zo recente geschiedenis, die een plek in het straatbeeld verdienen” (1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's