december 2019

Geen pesticiden gebruik meer op openbaar domein

“In Vlaanderen mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op openbaar domein tenzij de bevoegde minister een uitzondering toestaat, zoals bijvoorbeeld voor spoorwegbeheerder Infrabel”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik vind dat het algeheel verbod moet toegepast worden.
Geen uitzonderingen meer, want anders zal Infrabel nooit echt naar milieuvriendelijke alternatieven zoeken.”

Beleidsbrief dierenwelzijn: positief, maar het kan (nog) beter

Er zitten heel wat positieve punten in de beleidstekst qua dierenwelzijn.

Toch merk ik minder voluntarisme dan de vorige legislatuur, de beleidsbrief is meer voorwaardelijk en voorzichtiger geformuleerd.

De grootste uitdaging, buiten een aantal concrete maatregelen, is ongetwijfeld de belofte om tot een gecoördineerde Vlaamse Dierenwelzijnscodex, een heuse Vlaamse dierenwelzijnswet te komen.

Meer volk in de mis dan op het voetbal

Wekelijks bezoeken minder toeschouwers de wedstrijden van de Pro League (ongeveer 100 000) dan er nog naar de mis gaan (ongeveer 240 000).

Laag grondwaterpeil: geen echte prioriteit voor Vlaamse regering

Nochtans is het meer dan ooit nodig om hier specifiek aandacht voor te hebben binnen een globaal gecoördineerd beleid.

Onderzoeksrechter voor dood Naya: een goede zaak!

‘Onderzoeksrechter aangesteld in zaak dood Naya’: dat is de titel in Het Belang van
Limburg van dinsdag 3 december 2019. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Het is te hopen dat de echte daders snel gevonden worden.

Klimaatbomen in Sint-Truiden

“Gaat schepen Ingrid Kempeneers woord houden?

“Verrassend is dat de stad Sint-Truiden de bomen, die Gouverneur Herman Reynders mee financiert voor de gemeenten vanuit Limburg Sterk Merk (LSM), enkel op openbaar domein wil planten.

Maar van het beloofd globaal plan voor het hele grondgebied, waarbij de bevolking zelf suggesties mag doen, is dus totaal geen sprake!

 

Personen met een handicap

Bij de verdeling van de bevoegdheden onder de Vlaamse parlementsleden is mij gevraagd om naast landbouw en dierenwelzijn het thema personen met een handicap op te volgen.

Het meeste kan je leren als je contacten onderhoudt met de sector en de betrokkenen zelf.

Met het thema ‘personen met een handicap’ hoop ik veel te kunnen doen voor DE MENSEN.

MENSEN

Ik doe aan politiek VOOR DE MENSEN, ongeacht hun huidskleur of hun religieuze en/of filosofische overtuiging. Onder andere daarom doen onverdraagzaamheid en racisme mij diep menselijk pijn.

Pagina's