december 2019

Zalig en gezellig kerstfeest!

OCMW voor dieren: er bestaan al initiatieven, waarom speelt de stad Sint-Truiden daar niet op in?

Schepenen Hilde Vautmans (Open Vld) en Ingrid Kempeneers (CD&V) van Sint-Truiden pleiten voor de oprichting van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor dieren.

In Limburg geven nog 18 directeurs les: sp.a wil geen directeurs meer voor de klas

Dat is de titel van een artikel op de website van Het Laatste Nieuws van zaterdag 21 december 2019.

Directeurs van scholen horen niet meer voor de klas te staan”, zeggen Vlaams parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt de bijdrage. (1)

Europees Parlement schrapt perenvuur als quarantaineziekte: “Zuid-Limburgse export met China komt in gevaar”

Dat is de titel van een bijdrage op de website van Het Laatste Nieuws op vrijdag 20 december 2019.

Het artikel gaat in op de tussenkomst hieromtrent van Ludwig Vandenhove in het Vlaams parlement -Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid- op woensdag 18 december 2019.

Hieronder vindt u de integrale bijdrage. (1)

Winkelhieren: mooi woord van het jaar, maar…

De overheid op alle niveaus, samen met de middenstandsorganisaties, moeten dringend een actieplan ontwikkelen rond WINKELHIEREN.
 

Geen privatisering van snelheidscontroles!

Ik ben het eens dat de overheid meer inspanningen moet doen tegen alcohol in het verkeer, maar dat staat voor mij volledig los van het debat over privatisering van alcoholcontroles.

De Warmste Week

Liefdadigheid dient niet voor kerntaken van de overheid. En al zeker niet om zaken te betalen die de absolute kern uitmaken van de beschaafde, meritocratische en warme samenleving die we blijkbaar zo graag willen zijn. (1)

Geen directeurs voor de klas

Sp.a blijft voorstander van directeurs, die volledig lesvrij zijn.

“In Vlaanderen is dat nog altijd niet het geval.
Het principe geldt enkel voor scholen in het basisonderwijs met 100 leerlingen of meer.
Dat heeft voor gevolg dat in Limburg nog altijd een groep van 18 directeurs voor de klas staat.

Het gaat om het hoogste cijfer op West-Vlaanderen na”,  zeggen de Vlaamse sp.a parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur is cruciaal voor de toekomst van de fruitsector!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove heeft hierover een vraag gesteld in de Commissie voor  Landbouw,  Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement aan bevoegd  minister Hilde  Crevits op woensdag 18 december 2019.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur cruciaal voor toekomst fruittelers!

Verbod op vuurwerk: gezond verstand!

“Als sp.a staan wij volledig achter het decreet waarbij vuurwerk principieel wordt verboden tenzij er een andere specifieke gemeentelijke beslissing wordt genomen”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 18 december 2019 in de plenaire vergadering het Vlaams parlement.

Meer mantelzorgflats

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg bevoegd minister Wouter Beke op dinsdag 17 december 2019 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid over inleun- of mantelzorgflats.

Pact voor België

Op dinsdag 17 december 2019 vond in de gebouwen van het federaal parlement in restaurant ‘Moniteur’ (Complex Forum, Leuvenseweg 42, Brussel) de ondertekening plaats van het ‘Pact voor België’ op initiatief van B Plus.

9 politieke partijen ondertekenden dit pact: CD&V, Cdh, Open Vld, MR, Groen, Ecolo, PVDA-PTB, PS en sp.a.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondertekende het Pact namens sp.a.

Zorgwoning in de tuin: een goed initiatief!

De stad Hasselt maakt als eerste gemeente in Vlaanderen ruimtelijk mogelijk dat er zorgwoningen in de tuin kunnen gebouwd worden. (1)

Goed werk van RoodGroen+ schepen Marc Schepers”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het sociale aspect mag nooit vergeten worden bij voorzieningen voor bejaarden en/of zorgbehoevenden.

Pagina's