november 2019

Annelies Beck

Annelies Beck was op zaterdag 16 november 2019 te gast in de Bibliotheek  Hasselt Limburg (BHL).
Annelies vertelde hoe ze tot schrijven is gekomen en had het vooral over haar meest recente, haar tweede boek 'TOEKOMSTKOORTS.

Eenzaam

sp.a fractie in het Vlaams Parlement

Ik voel mij steeds vaker éénzaam in "mijn" sp.a.

Vlaams landbouwbeleid

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement vond op woensdag 13 november 2019 een eerste bespreking plaats rond de begroting en de beleidsnota qua Landbouw en Visserij.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove was aanwezig als vast lid vaan de Commissie en stelde ook al een aantal vragen.
Ik zal daar de komende vergadering(en) zeker op doorgaan”, zegt Ludwig Vandenhove.

Is een plattelandsbeleid te rijmen met fusies van gemeenten?

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

“Dat vergt een grondig debat, maar ik vraag mij dat echt af”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

VOOR cumul!

Kaoutar en Ludwig

"Ik ben altijd duidelijk geweest over cumul van mandaten in de politiek: PRO. Ik heb er ook steeds consequent over gepraat en naar gehandeld, binnen en buiten de partij", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Meer middelen voor strijd tegen feminicide

Ludwig Vandenhove tijdens de vraag in de commissie van het Vlaams Parlement

“Er moeten meer middelen komen voor de strijd tegen partnergeweld en tegen feminicide”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover Vlaams minister Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 12 november 2019.

De Lijn steunen!

Ludwig bij De Lijn tijdens de stakingsactie van 14 november 2019

“Deze morgen, donderdag 14 november 2019,  ben ik langs geweest in de stelplaats De Crutzen van De Lijn, Crutzenstraat 5 in Hasselt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Om het personeel te steunen in hun vraag om betere werkomstandigheden".

Canon

Ik zou het geweldig vinden mochten er ook een Brusselse en een Waalse canon komen. En dat die dan alle drie in dezelfde les onderwezen worden. (1)

Totaal ongepast!

Logo Gaia

“En dan ben ik nog vriendelijk”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) cijfers bekendgemaakt over de gevoeligheid van de Brusselaars, de Walen en de Vlamingen over dierenwelzijn en welke de prioriteiten voor de bevolking voor de komende jaren zijn.

Gebeurtenissen asielcentrum Spouwen (Bilzen): ONAANVAARDBAAR!

Asielzoekers helpt in een rusthuis

“De brandstichting in een gebouw in Spouwen (Bilzen), waar kortelings een asielcentrum zal gevestigd worden, is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, die in Terzake sprak over een terreurdaad. (1) Nog meer, voor mij gaat het (vermoedelijk), ook als ik de reacties zie op sociale media, zelfs over ‘nationalistische witte terroristen’. (2)

"Het wordt teveel voor Corneel" (1)

“Communicatie is belangrijk in alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar gezien het klimaatprobleem, het gegeven van de luchtvervuiling en de situatie van ons leefmilieu wordt communicatie in die domeinen nog elke dag belangrijker.

We kunnen niet allemaal specialisten zijn.
Natuur- en milieuorganisaties, beroepsmensen en politici moeten hier rekening mee houden.

11 november 2019

Royal Irish Rifles in een loopgraaf tijdens de Slag aan de Somme. (waarschijnlijk 1st Battalion, Royal Irish Rifles (25th Brigade, 8th Division)).

Gisteren 11 november: de dag dat het einde van de twee wereldoorlogen herdacht wordt.
Nooit meer oorlog.
Vrede voor iedereen.

In de praktijk merken we van die vrede spijtig genoeg weinig. Integendeel.

Parkeren aan halve prijs tijdens de komende feestmaanden

Parkeermeter Naamsevest

Dat stelt sp.a Sint-Truiden voor bij monde van gemeenteraadslid Eddy El Herbouti: “uitzonderlijke omstandigheden voor de handelaars vragen uitzonderlijke maatregelen".

Pagina's