oktober 2014

’t Limburgs Bosbelang

Het herfstnummer van ’t Limburgs Bosbelang, het driemaandelijks tijdschrift, van de Bosgroepen is verschenen.

Nv BIOTERRA in Sint-Truiden mag nieuwe lozingsnormen toepassen

De Limburgse deputatie heeft dit beslist op voorstel van Ludwig Vandenhove.

Echt iets doen aan het moslimextremisme!

“Als we echt iets willen doen aan het Moslimextremisme zullen we als overheid moeten investeren in de jeugd.
In onderwijs, opleiding, sociale cohesie, buurtwerk, specifieke jongereninitiatieven , maar ook in moskees.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die bevoegd is voor de geloofsgemeenschappen in Limburg.

 

 

‘Met pijn in het hart’

“Met pijn in het hart’ heb ik mee de milieuvergunning afgeleverd voor dierenspeciaalzaak cv Kameleon in Hasselt (Kuringersteenweg 329)”, zegt gedeputeerde voor dierenwelzijn en leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Milieuvergunning voor nv WEBECO en nv ECOBETON in Sint-Truiden

“Snel vergunningen afleveren voor bestaande bedrijven is belangrijk voor hun juridische zekerheid en voor de tewerkstelling.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Jaarverslag 2013 PLOT

Het jaarverslag van Provincie Limburg Opleiding en training (PLOT) 2013 is gepubliceerd.

 

Een dag natuur!

“Zondag 28 september 2014 was voor mij vooral een dagje natuur.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ondertekening charter wateragentschap Noordwest-Limburg rond integraal waterbeheer

Op maandag 22 september 2014 vond in het gemeentehuis van Neerpelt de officiële ondertekening plaats van het charter van het wateragentschap Noordwest-Limburg.

Koppigheid!

“Ja, een ander woord heb ik niet voor de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden, die halsstarrig vasthoudt aan het afsluiten van de Duifhuisstraat.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Milieuzorg Op School (MOS)-project is vernieuwd

Het MOS-project is vernieuwd.
Op woensdag 24 september 2014 vond de officiële voorstelling voor de provincie Limburg plaats in basisschool Stippe Stap in Genk (Halmstraat 12).

“De enige oplossing: energievoorziening moet meer in overheidshanden!”

Dat zegt gedeputeerde voor duurzaam beleid Ludwig Vandenhove in een interview met TV Limburg (TVL) op dinsdag 30 september 2014 over de eventuele sluiting van de Limburgse steenkoolcentrale van E.ON in Langerlo (Genk).

Pagina's