januari 2013

Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg

 

“In de plannen, die uitgetekend worden in Limburg na de vele bedrijfssluitingen met Ford Genk en de diverse toeleveranciers voorop, moet er ook  aandacht zijn voor duurzaamheid, milieu en natuur.”, aldus bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Petanquers ‘achtervolgd’ in nieuwe locatie

 

De petanquers van Petanqueclub Sint-Truiden (PCST) dreigen hun nieuwe lokalen in de voormalige groendienst van de stad Sint-Truiden te moeten verlaten. Nochtans heeft een meerderheid van de gemeenteraad op maandag 19 november 2012 ingestemd met een huurcontract dat conform is met de huurcontracten, die al jaren gelden voor alle verenigingen die een lokaal of gebouw huren van de stad.

Nieuwsbrief Limburgse Natuurgidsen

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove prijkt in de nieuwsbrief van de Limburgse Natuurgidsen.

 

Tags:

‘OUT OF THE BOX’

Als een bedrijfsleider ‘out of the box’ denkt, wordt dit meestal als een fantastisch idee voorgesteld.

Als een vakbondsvrouw of –man ‘out of the box’ denkt, wordt zij of hij al snel vereenzelvigd met extreem-links.

Tags:

Camera’s. En mensen?

 

“Wie mijn politieke activiteiten volgt, onder andere op deze website en via mijn publicaties, weet dat ik een zeer koele minnaar ben van cameragebruik binnen het veiligheidsgebeuren.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Veiligheid blijft voor mij op de eerste plaats een zaak van (politie)mensen, die ondersteund moeten worden met bepaalde technische hulpmiddelen, zoals cameragebruik.

Om mijn stelling nogmaals te onderbouwen vertrek ik van de spijtige moord, die op 17 december 2012 gepleegd is in Sint-Niklaas.(*)”

 

(*)Dodelijke kopstoot na ‘zattemanspraat’ op café”, Het Nieuwsblad, 19 december 2012 

Een relatief rustig jaar …

 

“Op communautair vlak was 2012 gelukkig een relatief rustig jaar.

Als B Plus kunnen we alleen maar hopen dat dit in 2013 niet anders gaat lopen, maar wellicht zal de realiteit anders zijn.” Dat schrijft Ludwig Vandenhove in de wintereditie van van B Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.

Tags:

“Geef hen morgen hun dagelijks brood.”

“Hoe wereldvreemd kunnen sommige ondernemersorganisaties zijn?”, vraagt  gedeputeerde Ludwig Vandenhove zich af naar aanleiding van de jaarlijkse Invivitito van Voka - Kamer van Koophandel  Limburg.

“Ik ontken niet dat er een probleem is qua hoge loonkosten in België, maar er zijn nog veel andere problemen, waar werkgeversorganisaties blijkbaar nooit iets over zeggen, zoals het toenemende armoedeprobleem en het gegeven dat België blijkbaar een aantrekkelijk belastingsparadijs is zelfs in die mate dat rijke buitenlanders Belg willen worden.

Het is niet ernstig om de zaken zo éénzijdig voor te stellen.

Voor mij is die plaat van  te hoge loonkosten echt afgezaagd.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Tags:

Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg

: foto van Ludwig Vandenhove, gedeputeerde provincie Limburg, en Thérèse Mahy, gedeputeerde provincie Luxemburg

 

Gedeputeerde Thérèse Mahy van provincie Luxemburg bracht gisteren en werkbezoek aan collega-gedeputeerde Ludwig Vandenhove om kennis te maken met het klimaatneutraal beleid van de provincie Limburg.

“Er werd afgesproken dat wij voor het groot verlof een terugbezoek zullen brengen om onder andere te kijken naar mogelijkheden om via onze Limburgse bossen nog meer CO2 te besparen.

De provincie Luxemburg bezit in België het grootste aantal hectaren bos, de provincie Limburg heeft het grootst aantal bossen (51.799,68 ha) in Vlaanderen.”, alzo Ludwig Vandenhove.

Onder de mensen (blijven)

Kerstdrink d'Oye

“Politici moeten onder en tussen de mensen zijn om te weten wat er bij de bevolking leeft en hoe hier kan op ingespeeld worden.

Dit blijft mijn overtuiging, ook nu de sp.a in Sint –Truiden in de oppositie zit en ik gedeputeerde van de provincie Limburg ben.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Imago federale/lokale politie

“Voor mij is het onbegrijpelijk dat de commissaris –generaal van de federale politie Catherine De Bolle ‘aan een plan werkt waarbij het verboden wordt om alcoholhoudende dranken te bewaren of te drinken binnen de gebouwen van de federale politie.’ (*)”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

Imago federale/lokale politie

“Voor mij is het onbegrijpelijk dat de commissaris –generaal van de federale politie Catherine De Bolle ‘aan een plan werkt waarbij het verboden wordt om alcoholhoudende dranken te bewaren of te drinken binnen de gebouwen van de federale politie.’ (*)”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

Een soep!

 

“Hoewel ik ere-burgemeester Jef Cleeren niet altijd oprecht vind in zijn uitspraken, ben ik akkoord met wat hij zei naar aanleiding van de eerste gemeenteraad in Sint –Truiden op 2 januari 2013.”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik citeer: ‘De eerste 12 jaar van het vorige beleid waren goed, de laatste 6 jaar waren slecht, een echte soep.’

En oprecht of niet: de uitspraak komt alleszins officieel in het verslag van de gemeenteraad.”

Zie onder andere de teksen “Afscheidsinterview als burgemeester” van 3 december 2012 en “Populisme en liegen!” van 27 december 2012.

Veel volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a Sint-Truiden

Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a Sint-Truiden, die dit jaar doorging in het parochiaal cultureel centrum Velm, Sint-Martinusstraat 8 in 3806 Velm (Sint-Truiden).

Kersvers lid van Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad Danielle Degline heette de aanwezigen welkom.

Nadien was er een korte toespraak van gemeenteraadslid en gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 

Pagina's