december 2008

Sturen van Belgische troepen naar het buitenland: grondwetswijziging meer dan ooit nodig!

De huidige Belgische regering, die trouwens zonder voorgaande een complete minachting heeft voor het parlement - de geschiedenis zal dit uitwijzen! -  legt verklaringen af in de media over mogelijke buitenlandse missies van Belgische troepen (zie bijvoorbeeld Congo) zonder hier in het parlement een ernstig debat over aan te gaan. Blijkbaar kennen ze ook het verschil niet tussen het parlement inlichten en het parlement raadplegen en/of laten beslissen!

‘RoodLicht breker van de Duisternis’

Onder deze titel loopt de lichttentoonstelling op de Tiensevest, in en rond het politiehuis en het lokaal van de Koninklijke Kunstkring ‘De Zoutkist’ en in het refugiehuis van het Ursulinenklooster in een organisatie van de vzw Kunst Groen tot en met 5 januari 2009.

En nu de kerstmarkten!?

Het is een publiek geheim dat op de meeste activiteiten in Sint-Truiden de sp.a-mandatarissen en -militanten steeds alleen aanwezig zijn.

Politici van de andere politieke partijen zie je niet of nauwelijks.

Tijdens de talrijke kerstmarkten of burenborrels, die de komende weken weer zullen georganiseerd worden, zal dit niet anders zijn.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil opwaardering van het stadspersoneel!

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 november 2008 heeft burgemeester - federaal volkvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove al het voorstel gedaan om alle personeel van niveau E bij de stad Sint-Truiden op te waarderen tot niveau D.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil hierover een principiële goedkeuring op de gemeenteraad van maandag 15 december 2008.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie, net zoals in 2006 en in 2008 (en de millenniumcheque in 2000), voor de gezinnen, die recht hebben op een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming.

Sp.a wil het gevoerde sportbeleid (‘sport in de breedte’) verderzetten!

Sedert de sp.a vanaf 1 januari 1995 mee de bestuursmeerderheid uitmaakt met als schepen van sport
Johnny Vangrieken en burgemeester
Ludwig Vandenhove is er in Sint-Truiden een realistisch sportbeleid gevoerd dat sterk gericht is op de clubs en de verenigingen.

Ondanks de feitelijke nieuwe coalitie van CD&V en Open VLD en hun openlijke tegenstand, is de sp.a vast van plan dit beleid door te trekken.

Kartonnen agenten/nepagenten schrikken winkeldieven echt af!

De kartonnen agenten/nepagenten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken krijgen heel wat aandacht, niet alleen bij de bevolking en de collega’s politici in België en Vlaanderen, maar ook in de pers, zelfs in Nederland!

Multiculturele week Sint-Truiden van start!

Op maandag 1 december 2008 is de multiculturele week, die bijna 3 weken duurt (tot en met vrijdag 19 december 2008), van start gegaan.
Het is de tweede maal dat deze multiculturele week in Sint-Truiden georganiseerd wordt.

Cartoon: vzw Kant in Vlaanderen welkom in Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

Tags:

Ludwig Vandenhove vraagt dringend actie om impulsaankopen van honden en katten aan te pakken!

Ook wetten uitvoeren is voor de regering van eerste minister Yves Leterme blijkbaar al een probleem.

Nederland-België voor burgemeesters: 3-2!

Op zaterdag 22 november 2008 vond de jaarlijkse interland plaats tussen Nederland en België voor burgemeesters.
Na bijna 10 jaar beten de Belgen nog eens in het zand.
Op het terrein van NAC Breda werd het 3-2.

Jeugdwerk opvallend herkenbaar in het straatbeeld!

“Investeren in jeugd is en blijft belangrijk.
Terzake blijft mijn slogan: zo lang je jongeren actief en creatief kan bezighouden, doen ze ondertussen niets verkeerd.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's