Ze kennen hun eigen voorstellen niet meer!

“Ze kennen hun eigen voorstellen niet meer, laat staan dat ze dossiers opvolgen.”, zegt Sint-Truidens burgemeester
Ludwig Vandenhove/> als reactie op de CD&V en de Open VLD naar aanleiding van de aanstelling van een stadssecretaris tijdens de geheime zitting van de gemeenteraad van maandag 13 februari 2012.


Wat zijn de feiten?
Via een bijkomend agendapunt tijdens de gemeenteraad van maandag 21 juni 2010 heeft CD&V-fractieleider Veerle Heeren, hierin gesteund door haar eigen CD&V en Open VLD, voorgesteld om een bijzondere begeleidingscommissie aan te stellen inzake de aanwerving van de stadssecretaris.
Deze bijzondere commissie had een dubbele doelstelling: enerzijds oordelen en adviseren over de ingediende offertes met betrekking tot de aanstelling van een selectiebureau en anderzijds adviseren aan de gemeenteraad over de ‘geschikte en zeer geschikte kandidaten’ voor de vacatures van stadssecretaris en hoofd personeelsdienst.

Ludwig Vandenhove/>: “Reeds bij het behandelen en het goedkeuren van dit agendapunt heb ik CD&V en Open VLD attent gemaakt op de onwettelijkheid hiervan, omdat ik mij hieromtrent bevraagd had zowel bij de provincie Limburg, als bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
In feite hield de installatie van deze commissie een politisering in in de zin dat er getracht werd om impact te hebben op de uiteindelijke aanduiding van het selectiebureau en van de uiteindelijke kandida(a)t(en).

Als Lijst Burgemeester (sp.a - Groen) zijn we consequent geweest: we hebben tegen deze commissie gestemd en hebben er geen verkozenen in afgevaardigd.

CD&V en Open VLD hebben toen niet willen luisteren en deze commissie is één keer samengekomen. Nu de beslissing voor een stadssecretaris in een eindfase zat, hadden ze blijkbaar vergeten dat deze commissie nog bestond en is deze ook niet samengeroepen. Met andere woorden, er zat geen verslag van deze commissie in het dossier.

Voor alle duidelijkheid: Lijst Burgemeester (sp.a - Groen) en ikzelf vinden dat de stad al lang genoeg zonder vastbenoemd stadssecretaris zit en zijn blij dat de aanstelling eindelijk gebeurd is, maar hieruit blijkt nog maar eens hoe inconsequent CD&V en Open VLD zijn en hoe slecht ze hun dossiers opvolgen.

Net zoals bij de samenstelling van deze bijzondere commissie in juni 2010 zullen wij nu ook geen klacht indienen bij de hogere overheid.”