Woonvisie en afvalophaling

Dat waren de belangrijkste punten van de gemeenteraadszitting in Sint-Truiden op maandag 9 december 2019.

"2 agendapunten op de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad en 12 punten op de gemeenteraad. Dus voor
21 uur 15 was het alweer afgelopen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er was een nieuw organiek reglement qua participatie en advies geagendeerd, maar het punt werd afgevoerd.
Het stadsbestuur wil hiermee een kader scheppen waarbinnen burgers en doelgroepen betrokken worden via participatieprojecten en via de werking van de adviesraden.
"Veel teveel theorie", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De praktijk is anders.
Er kan veel op papier staan, maar het is de intentie, de wil van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid, die telt.
Willen zij echt rekening houden met de inspraak, de suggesties van de bevolking en van de participatieraden?
Tot nu toe gebeurt dit alleszins veel te weinig en met dit reglement gaat daar weinig aan veranderen.
Een recent voorbeeld? De jeugdraad, die reageert op geen enkele manier betrokken geweest te zijn met het opstellen van het meerjarenplan dat vorige week is bekendgemaakt door het college van burgemeester en schepenen."

De 'Woonvisie Sint-Truiden 2020-2050' was (op papier!) het belangrijkste agendapunt.
Het is goed een lange termijnvisie te hebben, maar vaak geraken dat soort documenten in een kast om er niet meer uit te komen. 
Sp.a fractieleider Gert Stas hield een pleidooi voor een betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd van alle Truienaren.
"We kunnen niet enkel vertrouwen op de privé-markt.
Maak isolatie en zonnepanelen voor iedereen goedkoper door als stad mee te investeren in de energieplannen van Sint-Truidense families.
Laat jonge inwoners goedkoper bouwen op gronden, die de stad verwerft.
Verlaag de woningkosten voor iedereen door het aanbod door het aanbod betaalbare woningen substantieel te verhogen", aldus Gert Stas.
"Om dan nog niet te spreken over het aanbod aan sociale woningen dat serieus zou moeten uitgebreid worden", zegt Ludwig Vandenhove. (1)

Naar aanleiding van het agendapunt 'Algemene Vergadering Limburg.net van 19 december 2019' heeft gemeenteraadslid Filip Moers een aantal bemerkingen gemaakt namens de sp.a fractie. (2)
Sint-Truiden zal meestappen in het nieuwe Optimosysteem van Limburg.net.
Hierbij haalt een vuilniswagen om de 2 weken 6 verschillende huisvuilzakken (textiel, groente-, fruit- en tuin (gft)afval, zachte kunststoffen, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), groenafval en restafval) op.

"Dit systeem gaat te snel voor Sint-Truiden en is te weinig onderbouwd", zei Filip Moers. "Bovendien vrees ik dat er te weinig ruimte zal zijn in de binnenstad omwille van de vele appartementen.
Volgens Limburg.net wordt beweerd dat de afvalfactuur zal dalen. Maar ik heb daar mijn twijfels over.
Tot op heden wordt er tweemaal per jaar snoeihout aan huis opgehaald, vanaf nu rekent Limburg.net daar 15 euro per ophaalbeurt voor aan.
Gaat het nieuwe systeem, waarbij de tuinafval in een zak moet gestopt worden, werken?
De GFT-bak kan behouden worden ('de tuinbak'), maar daarvoor kan een extra abonnement aangekocht worden voor 60 euro per jaar."
Opmerkelijk: CD&V-raadslid Raymond Spiritus onthield zich bij de stemming.

In varia haalde Gert Stas nog eens aan dat het stadsbestuur het gebouw van de Haspengouwse Academie Podium in de Leopold II-straat 3 en 5 beter zou behouden om er een ontmoetingsplaats in de tuin voor de buurt van te maken.
Tot nu toe zijn er nog geen kopers.
"Een ontmoetingsplaats en een speeltuin, maar waarom ook geen groene ontmoetingsplaats in de stad tegen de klimaatopwarming? Maar daar denkt dit stadsbestuur niet aan", besluit Ludwig Vandenhove.

  • Zie onder andere ook 'Slechte voorzitter' van vrijdag 22 november 2019 op deze website.
     
  • Foto: sint-truiden.be. en  sint-truiden.gemeenteraad.live.