Werk voor de vzw De Ploeg in Heers

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove een onderhoudsopdracht toegekend aan vzw De Ploeg voor 48 265,69 euro, inclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW).
Het gaat over een opdracht voor beheerswerken in de overstromingszone van Heers.

Als het enigszins kan, wijzen wij dat soort opdrachten altijd toe aan sociale tewerkstellingsprojecten”, zegt Ludwig Vandenhove. “Het werk is goed gedaan en bovendien bezorgen wij tewerkstelling aan personen die het minder gemakkelijk hebben.

Wat een contrast met de stad Sint-Truiden!”

Zie het artikel van Het Belang van Limburg (p. 21) van woensdag 28 februari 2018 hieronder.Zie ook Parkrangers moeten blijven van 23-02-2018 op deze website.