Weggestemd!

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is op donderdag 18 juni 2020 het amendement van de parlementsleden Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) over de Universiteit Hasselt (U Hasselt) weggestemd.

“Limburg en de U Hasselt worden weer maar eens benadeeld in verband met het erkennen van nieuwe opleidingen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben alle Limburgse politieke partijen hieromtrent de nodige beloftes gedaan bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019.

Gewoon woordbreuk.”

Hieronder vindt u het artikel uit ‘De Standaard’ van vrijdag 19 juni 2020. (1) (2)

Ludwig Vandenhove heeft vandaag in de commissie onderwijs gepleit voor een sterke universiteit in Limburg.
Samen met Johan Danen (Groen) had hij een amendement ingediend op het desbetreffende decreet.

De Universiteit Hasselt krijgt maar 4 richtingen in plaats van de gevraagde 20. Bovendien worden helaas de 4 nieuwe opleidingen uitzonderlijk bij decreet toegekend en niet via de geijkte erkenningsprocedure, hetgeen de groeimogelijkheden sterk beperkt. Nochtans zijn alle Limburgse partijen het altijd eens geweest tijdens afgelopen verkiezingen om de universiteit in Limburg te versterken. Echter nu komen de Vlaamse regeringspartijen hun beloften niet na en hebben zij anders gestemd.

Ludwig Vandenhove: "We zullen altijd dezelfde houding hebben voor Limburg en de Universiteit Hasselt.
Spijtig dat de partijen in de Vlaamse regering hun verkiezingsbeloftes niet nakomen, zowel bij de provinciale, als bij de Vlaamse verkiezingen!”

Els Robeyns vervolgt dat we in onze provincie een volwaardige universiteit moeten kunnen uitbouwen.
“Als zelfs de andere universiteiten en de Raad van State ons gelijk geven, is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering de UHasselt blijft benadelen. Wij vragen enkel rechtvaardigheid voor Limburg, niets meer, niets minder."