Weg met alle verkeersborden?

Op dit ogenblik staan er op heel wat plaatsen zoveel verkeersborden dat de weggebruiker in feite door het bos de bomen niet meer ziet.
Nochtans is het diezelfde weggebruiker, die zoveel borden vraagt.
Hoe dikwijls moeten wij als stadsbestuur bijvoorbeeld niet ‘neen’ zeggen om nog niet extra borden bij te plaatsen voor heel logische zaken, die het verkeersreglement voorschrijft en/of verbiedt.

Sommige burgers gaan zelfs zover te vragen om verkeersborden te plaatsen op trottoirs dat er niet op mag gefietst worden!

Al deze (extra) verkeersborden zijn ook een vorm van milieu- en visuele vervuiling en kosten heel wat geld aan de belastingbetaler, zowel qua aankoop en plaatsing, als qua onderhoud. Bovendien zijn deze verkeersborden vaak een vorm van ergernis voor de bevolking (bijvoorbeeld vernield, scheefgetrokken, etc.)


Aansluitend op de actie van federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt, waarbij u voor opmerkingen en/of suggesties over verkeersitems (bijvoorbeeld om verkeersborden weg te doen of alternatieve voorstellen te doen) terecht kan op www.mobielvlaanderen.be of mobiliteitscel@lin.vlaanderen.be, zou ik het een goed voorstel vinden om in navolging van het Zeeuws dorp Oudelande, bij wijze van experiment, alle verkeersborden weg te doen in bijvoorbeeld één wijk, buurt of deelgemeente.

Ik heb opdracht gegeven aan zowel hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard, als aan de cel Mobiliteit om eens te onderzoeken of het niet zou mogelijk zijn om bijvoorbeeld in één bepaalde deelgemeente in Sint-Truiden (bijvoorbeeld Ordingen) eens een experiment te doen om alle verkeersborden weg te doen en na enkele maanden deze situatie te evalueren, onder andere in de zin of dit al dan niet geleid heeft tot bepaalde gevaarlijkere situaties.
Uiteraard zullen we ons moeten beperken tot het wegdoen van die borden, waarvan het wettelijk mogelijk is.
In de toekomst zullen we eveneens proberen meerdere verkeersborden op één paal aan te brengen, zodanig dat een aantal negatieve effecten, zoals hierboven aangehaald, ook al verdwijnen.

Laten we eerlijk zijn: te veel aan verkeersborden zorgt er precies voor dat de burger er niet meer op let!