Waarom geen Ouderenrechtencommissariaat?

Ik deel de mening van Johan Leman dat ouderenrechten hoger op de politieke agenda moeten. (1)
Ik steun de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat naar het voorbeeld van een Kinderrechtencommissariaat.

De voorbeelden van discriminatie van personen op leeftijd zijn talrijk”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Ik hoor het vaak van mensen, die langskomen op mijn zitdagen voor dienstbetoon.
Niet langer dan deze week kreeg ik, zoals alle sp.a parlementairen, nog een mail van een vijftiger, die, ondanks een hogere opleiding, heel moeilijk aan de bak geraakt.

De Covid-19 crisis bevestigt het nog maar eens: er wordt vaak gewezen naar de 60-plussers.
Toppunt is econoom Jan-Emmanuel De Neve, die lesgeeft aan de universiteit van Oxford.
Hij pleit ervoor om ouderen een ‘Coronataks’ te laten betalen. “Ouderen zijn dan wel de eerste slachtoffers van de huidige gezondheidscrisis, de economische last komt vooral bij jongeren terecht”, is zijn redenering. (2)

Ik merk het ook in de politiek.
Eind vorig jaar ben ik 60 geworden, inmiddels ben ik (bijna) overal de oudste. En er zijn er wel, die u dat duidelijk laten aanvoelen.

Het Ouderrechtencommissariaat zou alle nieuwe wetgeving moeten kunnen toetsen aan diverse leeftijdscategorieën. 
We moeten beseffen dat dé senioren niet bestaan.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is op vrijdag 13 maart 2020 een resolutie over Ouderenrechten goedgekeurd.
De resolutie maant de Belgische overheid aan om positief mee te werken aan een Europese ouderenconventie als hefboom tegen leeftijdsdiscriminatie, op de werkvloer en daarbuiten.

Eén op de vijf Vlamingen is 65-plus, tegen 2050 zal dat zelfs één op drie zijn.
In Limburg zijn de cijfers de volgende: 22,3 % tussen 50 en 64 jaar, 14, 5 % tussen 65 en 79 jaar en 5,7 % boven de 80 jaar. (3)

Solidariteit betekent eveneens solidariteit tussen generaties.
Elke jongere is de dochter of zoon van, de kleindochter of – zoon van, etc.

Laten we generaties verbinden in plaats van tegen elkaar op te zetten.”