Waarborg voor het kappen van hoogstamboomgaarden: te weinig!

hoogstamboomgaard sGravenvoeren Voervallei

De gemeenteraad in Sint-Truiden heeft op maandag 2 februari 2019 een waarborgregeling goedgekeurd voor het kappen van hoogstamboomgaarden.
Wie een hoogstam wil kappen, moet 50 euro per boom, met een minimuum van 500 euro, betalen, die pas wordt terugbetaald als er effectief nieuwe exemplaren voor in de plaats komen.

"Een positieve maatregel, maar onvoldoende", zeggen sp.a gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

"Ik heb nog een hoger bedrag voorgesteld en dat de stad desgevallend zelf voor het herstel, op kosten van diegene, die de bomen gekapt heeft, zou instaan", aldus Filip Moers, "maar dat is weggestemd. Dus wat gaat er op het terrein in huis komen van deze maatregel?
Is het niet eerder symbolisch in de zin van 'we hebben iets gedaan?".

"50 euro per boom zullen zij, die van hun hoogstamboomgaarden af willen, bereid zijn snel te betalen.
Het is zoals de bezitter van een luxe-wagen, die er graag een bekeuring bijneemt indien zij/hij zijn auto zo kan plaatsen zodat deze constant in het zicht staat", zegt Ludwig Vandenhove. 

"Wij klagen al jaren aan dat er geen echt handhavingsbeleid gevoerd wordt op het vlak van de hoogstamboomgaarden.
Hoeveel bomen zouden er al niet gesneuveld zijn zonder dat er andere in de plaats gepland zijn?
Nog erger, hoeveel zouden er al niet gekapt zijn zonder vergunning ?

Deze hoogstamboomgaarden zijn typisch voor onze regio en zijn, buiten hun natuurlijke waarden en het biodiversiteitsaspect, toeristisch en sociaal -economisch belangrijk.
De stad moet hier een echt beleid rond voeren: handhaven, waarvan deze waarborgregeling slechts een klein onderdeel van is, de aanplant van nieuwe hoogstamboomgaarden stimuleren en zelf nieuwe (openbare) locaties zoeken om hoogstamboomgaarden aan te planten. 

Wat ons betreft, moet bij de aanpak van het Fruitspoor (1) hierop zelfs de klemtoon gelegd worden.
Uiteraard hebben wij geen problemen om zieke bomen, bijvoorbeeld besmet met bacterievuur en/of het Little Cherry-virus, te laten kappen met vergunning en verplichting tot vervanging.

Too little, too late!".