Waar blijven de resultaten van ‘de audit’?

“Als sp.a vragen we dat de resultaten van ‘de audit’ van de subsidiereglementen voor jeugd- en sportinfrastructuur en voor buurthuizen en parochiezalen zo snel mogelijk zouden bekendgemaakt worden.
Het verenigingleven in Sint-Truiden kan dan weer maar eens vaststellen welk belang CD&V en Open VLD echt aan hen (‘het middenveld’) hechten.”, zeggen sp.a-schepen Filip Moers en sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove.


CD&V en Open VLD hebben niet alleen sedert begin 2010 tegen de sp.a in (tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 maart 2010 toen de begroting werd voorgesteld en waarbij sp.a heeft tegen gestemd) de subsidiereglementen, die vanaf 1996 bestonden voor tussenkomsten in infrastructuurwerken van jeugd- en sportaccomodaties en van buurthuizen en parochiezalen, afgeschaft, maar hebben zelfs beslist een audit te laten uitvoeren om na te gaan of deze subsidiëring correct verlopen is (gemeenteraad van maandag 22 februari 2010).

Het bestek van de doorlichting (audit) werd goedgekeurd door de gemeenteraad van maandag 30 maart 2011.
Het college van burgemeester en schepenen wees - in zijn vergadering van 24 juni 2011 - de opdracht van de audit toe aan de firma KPMG uit Brussel.
De periode voor de audit zou 2 maanden in beslag nemen, exclusief de voorstelling van het dossier aan de gemeenteraad.

“Waar blijven de resultaten van deze audit?
Als sp.a dringen we aan dat deze zo snel mogelijk bekend zouden worden, omdat wij er zeker van zijn dat er niets verkeerd is gelopen.
Wij hebben altijd gezegd het volste vertrouwen te hebben in de betrokken ambtenaren en zeker in de bevoegde sp.a-schepen Johnny Vangrieken.”, aldus Filip Moers.

Maken CD&V en Open VLD de inhoud van deze audit niet bekend, omdat deze hen niet goed uitkomt?

Deze audit kost (voorlopig) 55 055,00 EUR (inclusief Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)).
Deze prijs kan wijzigen naargelang het aantal effectieve mandagen dat aan het dossier zal besteed zijn.
Als sp.a blijven we erbij dat dit geld beter besteed was geweest aan de verenigingen zelf in plaats van uit te geven aan een privé-firma.
Dit onderzoek was echt niet nodig en past blijkbaar voor CD&V en Open VLD in hun strategie ‘de Socialisten pesten’, in dit geval schepen Johnny Vangrieken.

Deze subsidiereglementen waren wel degelijk belangrijk voor het Sint-Truidens buurt- en verenigingsleven.
De talrijke verenigingen op het ganse grondgebied en van diverse ideologische, filosofische en politieke overtuiging, die er dankbaar gebruik van gemaakt hebben, bevestigen dit.
Er waren talrijke voordelen: goedkoper voor het stadsbestuur en dus voor de belastingsbetaler, objectieve criteria en geen politieke willekeur, zoals het voorheen het geval was, betere en snellere realisaties, etc.
Zie tekst ook de ‘Waar halen ze het’, van 25 februari 2010 op deze website.

“Vermits heel wat van deze gebouwen eigendom zijn van de stad Sint-Truiden, betekenen de aanpassingen en/of verbetering, die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn, eveneens een meerwaarde voor het patrimonium van de stad.”

“De realisaties in het voormalig gebouw van het Koninklijk Atheneum in de Zoutstraat 46 en op het domein ‘Terbiest’, Hasseltsesteenweg 103, waar heel wat verenigingen gevestigd zijn, zijn er precies gekomen dankzij deze subsidiereglementen.
Het is niet voor niets dat al deze verenigingen zich terecht zorgen maken over wat er met hen zal gebeuren als Lijst Burgemeester/sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 niet meer in de meerderheid zou zitten.

CD&V en Open VLD hebben al verschillende malen formeel en informeel verklaard met beide eigendommen andere bedoelingen te hebben zonder een alternatief te hebben voor de diverse verenigingen.”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Toen wij als sp.a op 1 januari 1995 in/> de meerderheid gekomen zijn, was één van onze beleidsprioriteiten dat er zeker in elk kerkdorp en in zoveel mogelijk buurten lokalen zouden zijn, met financiële steun van de stad, waar alle verenigingen, los van hun filosofische, ideologische of politieke overtuiging,  zouden terechtkunnen (voorbeelden zijn de voormalige pastorijen van Aalst, Aalst-Dorp 10, en Engelmanshoven, Luikersteenweg 475).
We zijn daarin gelukt en hebben zelfs in 2 projecten van de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden, in Groot-Gelmen (in het buurthuis, gelegen Klein-Gelmenstraat 6, dat gebruikt wordt door de Katholieke Vereniging Landelijke Vrouwen (KVLV) Groot-Gelmen en Heemkundige Kring Sint-Truiden Zuid-Oost) en in Velm (in de locatie waar zich nu het dorpsrestaurant bevindt), zaaltjes laten voorzien.

Dat schepen van cultuur Bert Stippelmans nu dan ook uitpakt met een zogeheten nieuw buurthuis in Groot-Gelmen is echt te belachelijk.
Van pogingen tot politieke recuperatie gesproken!”

Wie een overzicht wil van alle verenigingen, die de afgelopen jaren in de diverse buurten, deelgemeenten en wijken subsidies gekregen hebben op basis van de door CD&V en Open VLD afgeschafte reglementen, kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Hierover is op vrijdag 30 maart 2012 een artikel verschenen in De Standaard, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.