Waakzaam blijven!

"Na de fusie van de energie intercommunales Eandis en Infrax (Fluvius) moeten we waakzaam blijven en de Limburgse belangen extra in het oog houden", zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Ik heb daar al enkele keren voor gewaarschuwd en ben dan ook blij dat de provincieraad gisteren in meerderheid partijgenoot Walter Cremers gevolgd heeft in zijn pleidooi om aan de Limburgse distributienetbeheerders (DNB's), zoals Inter-energa en Inter-media, meer inspraak te geven. Bijvoorbeeld als het gaat over grote projecten.

Aan de afgevaardigde van de provincie voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt gevraagd, om tijdens die bijeenkomst van Inter-media op donderdag 19 juni 2018 en van Inter-energa op vrijdag 20 juni 2018 op te merken, dat ‘de provincieraad voorstelt om de aanvragen tot financiering ter realisering van de goedgekeurde investeringsbegroting, projecten en programma’s eerst voor te leggen aan de DNB’s, vooraleer te agenderen op de beheersorganen van Fluvius’.
Een zekere autonomie voor de DNB's kan een belangrijk instrument zijn binnen het concept van een eigen Limburgs energiebeleid, zoals ik nog verdedigd heb in het politieke debat op de activiteit  rond energie op zaterdag 21 april 2018 van vzw Transitie Limburg in het provinciehuis in Hasselt in het kader van de Dag van de Aarde op zondag 22 april 2018.

Zijn wij als Limburg te achterdochtig ten aanzien van Vlaanderen en beslissingscentra die niet in onze provincie liggen? Voor buitenstaanders misschien wel, maar we zijn al zo vaak en in veel dossiers 'gerold'.
Wat we in Limburg zelf doen, doen we echt beter." 

 

Zie ook Een eigen Energiepact voor Limburg? van 09-05-2018 en ESCOLIMBURG2020 van 03-04-2017 op deze website.

 

Tags: