vzw Trud’Or moet een middenstandsorganisatie zijn en geen evenementenbureau!

“De vzw Trud’or moet het middenstandsgebeuren in Sint-Truiden bevorderen en promoten.
Dat was de reden van de oprichting en de politieke afspraak bij het ontstaan in 2007.
Staat de vzw Trud’Or nog echt in functie van de Sint-Truidense middenstand? De vzw Trud’Or is immers meer en meer aan het evolueren naar een evenementenbureau.”


Dat vraagt burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zich af naar aanleiding van de vele evenementen, die de vzw Trud’Or organiseert met enerzijds specifieke belastingen voor de middenstand en anderzijds met financiële middelen vanuit de stad. Hij heeft het onder andere over de bloesemlounge in Velm.

In de afgelopen jaren zijn de volgende financiële middelen naar de vzw Trud’or gegaan (en gestegen):

2009
- belasting : 125.000 EUR
- subsidie: 125.000 EUR
- communicatietoren kerstmarkt: 2.420 EUR
Totaal: 252.420 EUR

2010
- belasting: 125.000 EUR
- subsidie: 130.000 EUR
- schaatsbaan: 20.000 EUR
Totaal: 275.000 EUR

2011
- belasting: 119.000 EUR
- subsidie: 125.000 EUR
- huisvesting: 3.480 EUR
- bloesemlounge: 12.500 EUR
- ijspiste: 42.500 EUR
Totaal: 302.480 EUR

(begroting) 2012
- belasting: 125.000 EUR
- subsidie: 112.500 EUR
- ijspiste: 27.000 EUR
- bloesemlounge: 11.250 EUR
- huur: 7.500 EUR
Totaal: 272.000 EUR

“Als er moet bespaard worden, en het zijn vooral CD&V en Open VLD, die niet nalaten om dit van de daken te schreeuwen, dan moet dit zeker gebeuren op dure projecten. Zo heeft de sp.a tegen de betoelaging van de stad Sint-Truiden aan de bloesemlounge (11.250 EUR) gestemd, die de vzw Trud’Or deze maand in Velm organiseert.

Het is de 4e maal dat deze bloesemlounge plaatsvindt en als dit zo een succes is, zou die ondertussen minimaal zelfbedruipend kunnen gemaakt worden.
Het is de taak van de overheid projecten op te starten en als die rendabel blijken te zijn, kan/moet de privésector die overnemen.

ovendien zijn de problemen van de cafés op dit ogenblik, vooral met het rookverbod in de horeca, zeer actueel. Als sp.a vinden wij dat, ook tijdens de komende bloesemperiode, vooral de bestaande cafés en horecazaken van de talrijke bloesemtoeristen moet kunnen profiteren (en niet de vzw Trud’Or).

Tot slot hebben wij als sp.a er alles aan gedaan om een compromisbegroting voor 2012 op te stellen, waarin wij bereid waren om toegevingen te doen.
Dit is nu eenmaal een definitie van compromissen.
Spijtig genoeg hebben wij moeten vaststellen dat CD&V en Open VLD tegen de eerste ontwerpbegroting gestemd hebben tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2012, ondanks het feit dat ze ze goedgekeurd hadden in het college van burgemeester en schepenen, en dat ze vervolgens de compromisbegroting geamendeerd hebben tijdens de gemeenteraad van 19 maart 2012. De consequentie is dat er dan ook voor ons geen compromis meer bestaat.
In een compromis, zoals in een huwelijk, moet het van twee kanten komen.

Als sp.a blijven wij achter een doorgedreven, specifieke middenstandswerking staan, waartoe de vzw Trud’Or is opgericht. De vzw Trud’Or is nu echter bijna een evenementenbureau geworden.

“Ook vele middenstanders delen deze kritiek.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Hierover zijn in de pers een aantal artikels verschenen waarbij Ludwig Vandenhove wordt geciteerd.

Het Belang van Limburg van zaterdag 31 maart 2012:
Burgemeester Vandenhove heeft alle subsidies en logistieke ondersteuning aan middenstandsorganisatie Trud'Or voor bloesemlounge in Velm opgeschort. Naast 12.500 euro moet de Truiense Middenstandsorganisatie het ook stellen zonder de wegaanduidingen en strandstoelen die de stad speciaal hiervoor aankocht.
"Er was een compromis tussen de meerderheidspartijen, maar de anderen zijn dat niet nagekomen.
Dus ben ik consequent", stelt de burgemeester. Daarmee verwijst hij naar de goedkeuring van de bouw van een sporthal op de veemarkt door het Agost door Lijst Burgemeester en het afwijzen van de renovatie van de militaire loods 27 in/> Brustem door de andere meerderheidspartijen Open Vld en CD&V.
Bovendien vindt Vandenhove dat er genoeg horecabedrijven zijn om de toeristenstroom op te vangen in de bloesemperiode.

Het Laatste Nieuws van dinsdag 3 april 2012:
Het schepencollege heeft de 12.500 euro aan ondersteuning voor de Bloesemlounge in Velm niet goedgekeurd. "De lounge moet al zelfbedruipend zijn", stelt burgemeester Ludwig Vandenhove.
Dit jaar vindt in Velm de vierde editie plaats van de Bloesemlounge van vzw Trud'Or, een grote bar te midden van de velden voor de wielertoerist. Tot dit jaar kon de organisatie rekenen op een tussenkomst van de dienst Toerisme. Nu dus niet meer. Gevolg is dat er geen strandstoelen of extra wegwijzers zijn.
Voor sp.a is het wegvallen van de extra toelage voor de Bloesemlounge geen onlogische keuze. "De lounge is een goed idee, maar na vier edities zou ze toch al zelfbedruipend moeten zijn", stelt Vandenhove. "Verder gaat Trud'Or iets te ver als organisator van evenementen, terwijl het net de middenstand moet ondersteunen. Net nu veel cafés de deuren sluiten overal, hebben zij extra steun nodig. In de regio zijn voldoende cafés die rekenen op de toeristen."

Het Belang van Limburg van dinsdag 10 april 2012:
Vandenhove vindt dat de organisatie te veel financiële middelen vanuit de stad gebruikt voor groots opgezette evenementen. "In 2012 is hun budget begroot op 272.000 euro. In deze tijden van besparingen heb ik dan ook de 12.500 euro geschrapt die bestemd was voor de Bloesemlounge in Velm. Het is de derde keer dat de loungetent is opgezet en wij gaan ervan uit dat die nu zelfbedruipend moet zijn in privéhanden. Bovendien kampen de cafés op dit ogenblik met allerhande problemen waardoor wij vinden dat de bloesemtoeristen terecht moeten kunnen in de bestaande cafés en horecazaken, en niet in een bloesemlounge van de vzw Trud'Or", aldus Vandenhove.
De burgemeester beweert dat zijn mening door vele middenstanders ondersteund wordt.

Het Nieuwsblad van dinsdag 10 april 2012:
Burgemeester Vandenhove stelt de werking van Trud'Or, de vzw die de fruitstad als handelscentrum promoot, in vraag.
'Trud'or moet het middenstandsgebeuren in Sint-Truiden bevorderen en promoten. Dat was de reden van de oprichting en de politieke afspraak bij het ontstaan in 2007', zegt Vandenhove. 'Staat de vereniging nog echt in functie van de middenstand? Ze zijn immers meer en meer aan het evolueren naar een evenementenbureau.'