Voorkom CO-vergiftiging!

In de wintermaanden horen we op het nieuws steeds vaker berichten over mensen, die onwel worden of zelfs sterven door CO-vergiftiging.
Het recente voorval tijdens het voorbije weekend in Hasselt met 2 doden heeft dit spijtig genoeg nog maar eens bevestigd.


Jaarlijks sterven in België ongeveer 100 mensen als gevolg van een CO-vergiftiging en belanden meer dan 2 000 personen hierdoor in het ziekenhuis.
De meeste slachtoffers zijn jonger dan 30 jaar.
De oorzaak van de vergiftiging is meestal een warmwatertoestel.

Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom lanceert nu een campagne, die specifiek gericht is op risicogroepen, die minder gemakkelijk bereikt worden door de klassieke preventiecampagnes.
Er werd een ‘eenvoudig fotoverhaal’ ontwikkeld dat beschikbaar is in tien talen. Zie ook de website www.ibz.be.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>: “Een goed initiatief, maar er zou in de eerste plaats duidelijkheid moeten komen over wiens bevoegdheid brandpreventie is, want nu is het een gemengde federale en gewestelijke materie.

Elk brandweerkorps dat zichzelf respecteert, neemt jaarlijks sowieso een aantal preventieve en sensibiliserende activiteiten.
Dit hangt echter (te) sterk af van het persoonlijk initiatief van de brandweerbevelhebber en/of de burgemeester en het is dringend noodzakelijk dat hierin meer lijn gebracht wordt. Met andere woorden, een coherent preventiebeleid is noodzakelijk.
Dit is eerder een kwestie van organisatie dan wel van financiële middelen.

Diverse ministers van Binnenlandse Zaken (en zij hebben elkaar de laatste tijd nog al snel opgevolgd!) hebben dit al aangekondigd, maar in de praktijk gebeurt er weinig of niets.
De huidige minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom praat hier nog meer over dan haar voorgangers, maar concreet gebeurt er weinig of niets.
Ik heb de indruk dat ze hier vooral mee wil verbloemen dat ze de zo noodzakelijke brandweerhervorming financieel en praktisch stilgelegd heeft.

Ik ben blij met deze nationale actie, maar de gewestelijke brandweer Sint-Truiden voert al jaren, als onderdeel van een globaal preventief beleid, een specifiek beleid rond CO-vergiftiging.

De gewestelijke brandweerdienst en het stadsbestuur van Sint-Truiden ondernemen al meer dan 10 jaar, als onderdeel van een globaal preventiebeleid met talrijke initiatieven, acties om deze ‘stille moordenaar’ een halt toe te roepen.
Vijf jaar geleden werden twee CO-registratietoestellen aangekocht.
Als iemand vermoedt dat er in haar of zijn woning CO wordt gevormd, wordt er op eenvoudige aanvraag GRATIS een registratietoestel geplaatst.
Dit toestel meet de CO-waarde gedurende 24 uur.
De dag erna geeft de brandweer je de resultaten. Deze dienst is volledig gratis.

Deze actie wordt gepromoot via de gemeentelijke/stedelijke informatiekanalen en via een specifieke folder.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil deze actie, samen met de sensibiliseringsactie van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, nu nog meer benadrukken en kenbaar maken. Daarom gaan de gewestelijke brandweerdienst van Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden samenwerken om de verschillende risicogroepen te bereiken en te sensibiliseren.
De wijkinspecteurs en gemeenschapswachten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de verschillende kanalen van het OCMW zijn de ideale actoren om aan sensibilisering te doen en om ‘gevaarlijke’ adressen te melden. Ook de buurtrestaurants worden bezocht. Bovendien stuurt het stadsbestuur vanaf nu een persoonlijke brief aan eigenaars van woningen waarvoor een onderzoek van onbewoonbaar- of ongeschiktheid loopt en/of gelopen heeft. Het zijn immers deze mensen, die een groot risico lopen. Ook hier speelt het zogeheten Mattheuseffect.

Door deze acties hoopt de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, samen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het OCMW van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden, alvast zijn steentje bij te dragen zodat het risico op CO-vergiftiging zoveel mogelijk beperkt wordt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat deze verschillende actoren samenwerken rond preventie. Zo is er bijvoorbeeld enkele jaren geleden een specifieke actie gevoerd waarbij wijkinspecteurs persoonlijk langsgegaan zijn bij alle 75-plussers om hen een informatiepakket met ook folders van de gewestelijke brandweer en het OCMW te overhandigen en zelfs een gratis rookmelder.

“In het kader van een globaal preventief beleid op het vlak van de brandweer, blijf ik ‘dromen’ van wijkbrandweervrouwen/-mannen, vergelijkbaar met de huidige wijkinspecteurs en gemeenschapswachten. Ik weet dat dit geld zal kosten, maar branden, wateroverlast, etc. kosten eveneens veel geld en berokkenen bovendien veel leed. De verzekeringsmaatschappijen zouden dit eindelijk ook eens moeten inzien en bereid moeten zijn mee te betalen aan zo’n globaal preventiebeleid.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Info:  
- preventiedienst van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, tel. 011-70 18 43
- OCMW Sint-Truiden, tel. 011-69 70 30
- lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, tel. 011-70 19 11

Zie onder andere ook de teksten ‘In Sint-Truiden zijn 75-plussers belangrijk’! en ‘Cartoon: Brandweer doet wel degelijk aan preventie!’ op deze website.

Op 30 december 2009 is hierover bericht op Radio2Limburg en in Limburg Actueel en op 31 december 2009 is in dit verband een artikel verschenen in Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad.